Verkiezingsprogramma 2022 – 2026 met als belangrijkste, het speerpunt van de BPA, de invoering van de Lokale Ombudsman in Amersfoort

Posted Posted in Verkiezingen

BPAVerkiezingsprogramma Burger Partij Amersfoort (BPA) 2022-2026De Burger Partij Amersfoort (BPA) is de eerste en oudste lokale politieke partij, en sinds1998 actief in Amersfoort. In 1998 gestart n.a.v. de vele dingen die verkeerd gingen / gaan in de gemeente Amersfoort,en ook nu nog, zetten wij ons nog altijd dagelijks in voor de belangen van Burgers.Zodoende zijn […]

Vragen – BPA ergert zich enorm aan slechte Stadhuis faciliteiten

Posted Posted in Kwaliteit van bestuur, Renovatie Stadhuis, Vragen

De BPA ergert zich, al jaren, enorm aan de slechte faciliteiten die Het Stadhuis (HS) (onze Burgemeester) beschikbaar stelt aan het hoogste Amersfoortse orgaan (volgens de Gemeentewet ) de Amersfoortse Gemeenteraad. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad Nummer: 2018 – 082 Datum: 3 Oktober 2018 Aan de […]

Motie – BPA wil parkeerverbod binnen de stadssingels van Amersfoort

Posted Posted in Moties en Amendementen, Veiligheid

BPA wil parkeerverbod binnen de stadssingels van Amersfoort – Deel II – 2 oktober 2018 Op 26 September 2018 diende de BPA deze bijgaande Motie ( ook in Amersfoort een Autoluwe Binnenstad)  in . BPA Motie: Autoluwe Binnenstad Amersfoort, 27 September 2018 De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat: Het coalitieakkoord 2018 – 2022 op pagina 13 refereert […]