Samen met de VVD maakt de BPA zich grote zorgen over de Verkeersafwikkeling bij het Meander Ziekenhuis –

Posted Posted in Gevaarlijke Verkeersituaties

Aan de voorzitter van de raad Steller: Maarten Flikkema (VVD), Hans van Wegen (BPA) Onderwerp: Bereikbaarheid Meander ziekenhuis Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: Wat is de verkeerscapaciteit van de Maatweg en hoeveel procent van die verkeerscapaciteitwordt op dit moment gemiddeld per dag gebruikt? Hoeveel procent van dieverkeerscapaciteit wordt bij extreme […]

de BPA wil graag de mening van de Deloitte accountant mbt de Vahstal zaak en de consequenties voor de Jaarrekening én de Begroting –

Posted Posted in Vahstal

Datum: 23 Januari 2023 Aan de voorzitter van de raad Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA) Onderwerp: Overleg met onze Deloitte Accountant mbt de zaak Vahstal De BPA is op dit moment aan het onderzoeken wat de uitspraken van de Bindend Adviseursen de diverse Rechtbank uitspraken inzake de zaak Vahstal betekenen voor de verslagleggingrondom de Begroting […]

BPA wil weten wat D66 wethouder van financiën vindt van de oplopende maandelijkste Kosten inzake Vahstal –

Posted Posted in Vahstal

Aan de voorzitter van de raadSteller: Burger Partij Amersfoort (BPA)Onderwerp: De na december 2020 oplopende financiële schade met Project OntwikkelaarVahstal – Het college wordt verzocht ( na aanleiding van de Toelichting hieronder ) de volgende vragenschriftelijk te beantwoorden:1) Er vanuit gaande dat bovenstaande feiten kloppen, is het College het dan eens met deberekening (zie de […]