Vragen – Verzoek tot Inzage Eindrapportage van Gemeentelijke Directeur Centraal Stads Gebied

Geplaatst Geplaatst in Begroting en Kadernota, Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal, Vragen

Is het College van de onderstaande BPA-toelichting op de hoogte ? Is het College ons bereid deze eindrapportage van de heer Hans Struik (destijds Gemeentelijke Directeur Centraal Stads Gebied (CSG) aan de gemeenteraad te doen toekomen met de overweging dat deze eindrapportage van de heer Hans Struik mede de basis vormt voor het huidige Bindend […]

Vragen – Wel of Geen vernietiging van Bindende Uitspraak inzake Vahstal?

Geplaatst Geplaatst in Begroting en Kadernota, Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal, Vragen

Het vragen van vernietiging van een Bindend Advies / Bindende Uitspraak ( zeker van deze drie Top- Arbiters ) is volgens de BPA geen sinecure. Dit gebeurt alleen als er grove en ernstige fouten zijn gemaakt in het proces (bijv. geen Hoor en Wederhoor toegepast) of als “ een redelijk handelend bindend Adviseur” niet tot […]

Vragen – Verzoek tot Uitnodiging van Voormalig Gemeentesecretaris Han Bekkers

Geplaatst Geplaatst in Begroting en Kadernota, Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal, Vragen

1. Is de Griffier op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA) ? 2. Onderschrijft de Griffier het belang van de informatievoorziening van de gemeenteraad om ook plenair van gedachten te kunnen wisselen met voormalig gemeentesecretaris Han Bekkers in de kwestie Vahstal? a. Zo nee, waarom niet? 3. […]

Vragen – Veranderende Parkeerbehoefte Binnenstad

Geplaatst Geplaatst in Kwaliteit van bestuur, Parkeren / Autoluw, Vragen

Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)? Welke kerngetallen (per wijk) staan momenteel aan de basis van het parkeerbeleid in de gemeente Amersfoort? Herkent het College zich in het beeld van de BPA dat door de Corona pandemie de stijging van thuiswerkers in een […]

Vragen – Vahstal – Een Miljoenenstrop – Deel 2 –

Geplaatst Geplaatst in Begroting en Kadernota, Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal, Vragen

Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)? Herkent het College zich in de winstindicatie van een halve tot een hele ton per vrijesectorwoning in de periode van voor de woningmarktcrisis in 2008, zoals geschetst door de oud PvdA wethouder de Wilde? Zo nee, waarom […]

Vragen – voor de Accountant van Deloitte / voor De Ronde Dinsdag 2 Februari 2021

Geplaatst Geplaatst in AD Amersfoortse Courant, Begroting en Kadernota, Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal, Vragen

Is de Deloitte accountant bij de jaarlijkse accountscontroles (sinds zijn professionele betrokkenheid bij Amersfoort 7 jaar geleden) al dan niet vertrouwelijk geïnformeerd over de lopende kwestie Vahstal en de risico’s die daarbij door de gemeente genomen werden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze? Is de Deloitte accountant hierover ook correct en volledig […]

Vragen Deel 2 – Vahstal Ronde van Dinsdag 2 Februari 2021 –

Geplaatst Geplaatst in Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal, Vragen

Zie ook Deel 1 van deze reeks vragen. Vraag 15) De BPA beseft volkomen dat het huidige College nu in een spagaat zit tussen de juridische verplichting die het College heeft t.o.v. de gemeenteraad (de gemeenteraad is volgens de Gemeentewet het hoogste Orgaan, en dat geldt ook (!) in Amersfoort ) v.b.t eerlijke voorlichting en […]

Vragen Deel 1 – Vahstal Ronde van Dinsdag 2 Februari 2021 –

Geplaatst Geplaatst in Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal, Vragen

Wie bepaalt er iedere keer in Het Stadhuis dat de gemeente Amersfoort maar blijft door procederen in de zaak Vahstal ? Burgemeester Annie Brouwer verzocht CDA wethouder Roel Boer om de zaak Vahstal op te lossen. Boer probeerde dat en tekende daartoe een overeenkomst. Die om een of andere reden niet tot een collegebesluit noch […]

Vragen – Verheldering van de Prioriteiten – Geen OZB-Verhoging in Amersfoort

Geplaatst Geplaatst in AD Amersfoortse Courant, Begroting en Kadernota, De Stad Amersfoort, Financieel Gezond, Vragen

Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)? Hoe rijmt het College de in de toelichting genoemde bezuinigen (beperkingen van uitgaven) en toename van inkomsten (OZB-verhoging) met de uitspraak van de D66 wethouder financieen dat we nog voldoende ‘vet op de botten’ te hebben om […]