DuurzaamheidOverlastSociaalSociale ZakenVeiligheidVragenZonnevelden

Vragen – Storing door zonneveld Maatweg op medische apparatuur Meander ziekenhuis

 1. Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)?
 2. Heeft het College de risico’s en gevolgen van storing door zonnevelden in de omgeving in kaart laten brengen?
  1. Zo ja, wat is hiervan de uitkomst?
  2. Zo nee, waarom niet?
 3. Heeft het College na het bekendmaken van het voornemen tot plaatsing van een zonneveld aan de Maatweg bezorgde signalen van het ziekenhuis en / of omwonenden ontvangen over de potentiële storingen?
  • Zo ja, welke signalen zijn dit?
 4. Is het College het met de BPA eens dat er voor het zonneveld aan de Maatweg enkel gebruik gemaakt zou mogen worden van zonnepanelen die voldoen aan de EU-EMC-richtlijn?
  1. Zo ja, hoe gaat het College dit borgen?
  2. Zo nee, waarom niet?
 5. Voldoen de door de exploitant ingekochte zonnepanelen bij LONGi Solar aan deze richtlijnen?
  • Zo nee, welke actie gaat het College hierop ondernemen?
 6. Is het College het met de BPA eens dat het aanleggen van het zonneveld dient te geschieden volgens de meest strakke richtlijnen om storingen zoveel mogelijk te voorkomen?
  1. Zo ja, hoe gaat het College dit borgen?
  2. Zo nee, waarom niet?
 7. Hoe gaat het College er zorg voor dragen dat het Meander ziekenhuis geen last van eventuele storing van het aan te leggen zonneveld ondervindt?
 8. Gaat het College actief monitoren of het ziekenhuis na aanleg van het zonneveld alsnog last ondervindt van storingen als gevolg van het zonneveld?
  1. Zo ja, wanneer wordt de raad hierover van de uitkomst op de hoogte gesteld?
  2. Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van de BPA, Hans van Wegen en Ralph Langendam

Toelichting door de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA):

De Burger Partij Amersfoort (BPA) maakt zich grote zorgen over storing op de medische apparatuur bij het Meander door de plaatsing van een zonneveld aan de Maatweg. Op een zonnige dag gaat er veel vermogen door de bekabeling en transformatoren (PV-systemen) van de zonnecollectoren. Wanneer zonnepanelen niet goed worden aangelegd of niet voldoen aan het CE-keurmerk bestaat er een reële kans op storing in nabije elektische apparaten.

Zeker in de buurt van een ziekenhuis is de BPA bezorgd om deze mogelijke storingen, omdat het uitvallen van gevoelige of vitale apparatuur mensenlevens kan kosten. Wij vinden het dan ook belangrijk dat het zonneveld wordt aangelegd volgens de meest strikte eisen; dat de panelen voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden en dat vooraf wordt uitgesloten dat dergelijke verstoringen op zullen treden.

De BPA heeft bij voorbaat al redenen om te twijfelen aan de kwaliteit van de voorgenomen panelen, omdat deze door de exploitant zijn ingekocht bij het Chinese LONGi Solar. Deze informatie kwam recent aan het licht toen bleek dat de levering van deze panelen vertraging op heeft gelopen door het stranden van vrachtschip de Evergiven in het Suez kanaal. De panelen liggen nog steeds op de Evergiven en zijn onderweg van China naar Nederland.

Storing door zonnepanelen is een reëel probleem waarvan we inmiddels vele voorbeelden uit de praktijk kennen, omdat veel Nederlanders ze zelf op hun dak hebben liggen. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 92% van de panelen niet voldoen aan de EU-EMC-richtlijn en dat minstens 75% niet voldoet aan de wettelijke eisen.

Daarnaast gaat het ook vaak mis bij de installatie omdat de voorschriften niet gevolgd worden.

Zie ook