Vragen – Zonnevelden Over de Laak

Geplaatst Geplaatst in Duurzaamheid, Financieel Gezond, Kwaliteit van bestuur, Vragen

Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)? Welke, al dan niet mondelinge, toezeggingen zijn er door het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) aan de kopers van de Laakpanden gedaan over het blijvend vrije uitzicht op het polderlandschap? Waarom heeft er geen participatie plaatsgevonden met betrokken bewoners […]

Vragen – Noodverordening tijdens de Jaarwisseling

Geplaatst Geplaatst in Overlast, Veiligheid, Vragen

Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)? Herkent het College zich in het beeld van de landelijke veiligheidsdiensten dat het landelijk vuurwerkverbod grote gevolgen zal hebben voor de handhaving van veiligheid en openbare orde? Zo nee, waarom niet? Hoe kijkt het College vooruit naar […]

Vragen – Vastlegging Digitale Communicatie in Amersfoort voor de WOB

Geplaatst Geplaatst in Kwaliteit van bestuur, Vragen

Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)? Worden er door Amersfoortse ambtenaren of collegeleden wel eens tekstberichten verstuurd over bestuurlijke aangelegenheden? Hieronder vallen Whatsapp berichten en Sms-berichten, maar ook chatberichten via Teams of Skype; ook eventueel via de privé telefoon. Is het College op […]

In de media – Stuk Gaas wordt (Slinger)hek

Geplaatst Geplaatst in Gevaarlijke Verkeersituaties, In de media, Kwaliteit van bestuur, Overlast

Bron: Hooglanderveen Hub / De Glaset Gemeenteraadslid R. Langendam (BPA) heeft vragen gesteld over perikelen rondom het “Glasvezelhuis”. Antwoord van B&W op 17 nov. : Wij hebben eerder meldingen van bewoners ontvangen over het bestaan van olifanten- paadjes in de groenstrook rondom het glasvezelhuis. Uiteraard staat deze paadjes niet in het bestemmingsplan en is daarom […]

Vragen – Amersfoort heeft een groot tekort aan BOA’s

Geplaatst Geplaatst in Kwaliteit van bestuur, Overlast, Veiligheid, Vragen

Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)? Hoe verhoudt het aantal BOA’s in Amersfoort zich tot de aantallen BOA’s in vergelijkbare 150.000+ gemeenten in de randstad, zoals Haarlemmermeer, Zaanstad en Haarlem? Hoe verklaart het College het verschil in aantallen BOA’s tussen deze gemeenten en […]

Persbericht – Participatie rondom De Nieuwe Poort en het Soesterkwartier

Geplaatst Geplaatst in Financieel Gezond, Gevaarlijke Verkeersituaties, Persbericht, Veiligheid

Wanneer de gemeente iets van plan is wat u raakt dan komt zij naar u toe om mee te denken. Dit heet Participatie. Zelfs voordat de gemeente iets van plan is komt zij naar u toe om te luisteren naar wat u vindt. Dat heet “Starten voor de Start”. Dit klinkt heel aardig op papier, […]

In de media – Antwoorden op vragen over het Vuurwerkverbod

Geplaatst Geplaatst in In de media, Mening van de BPA, Sociaal, Veiligheid

Antwoorden op vragen van het AD Amersfoortse Courant over het aanstaande vuurwerkverbod. Moet het kabinet voor komende jaarwisseling besluiten tot een algeheel vuurwerkverbod? Ja, als het aan de Burger Partij Amersfoort (BPA) ligt worden het afsteken en bezitten van vuurwerk zo snel mogelijk strafbaar en wordt hier streng op gehandhaafd; ook in de periode rondom […]

Vragen – Goed openbaar bestuur, ook in Amersfoort, is niet gratis

Geplaatst Geplaatst in Begroting en Kadernota, Kwaliteit van bestuur, Vragen

Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)? Is het College het eens met de volgende uitspraak van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB): “Ondersteuning mag wat kosten en zou niet afhankelijk moeten zijn van wat een gemeente of provincie daar zelf voor over […]

Vragen – Veranderende Parkeerbehoefte Binnenstad

Geplaatst Geplaatst in Kwaliteit van bestuur, Parkeren / Autoluw, Vragen

Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)? Welke kerngetallen (per wijk) staan momenteel aan de basis van het parkeerbeleid in de gemeente Amersfoort? Herkent het College zich in het beeld van de BPA dat door de Corona pandemie de stijging van thuiswerkers in een […]