Gevaarlijke VerkeersituatiesOverlastVeiligheidVragen

Vragen – Vervolg op de BPA Lachgas vragen

Zie ook onze eerdere schriftelijke vragen van 14 juli 2020 over dit onderwerp.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder opnieuw vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)? ( Onze eerste vragen over dit onderwerp dateren van Juli 2020 ! )
  2. Onderschrijft het College de constatering van de BPA dat het gebruik van lachgas, ook in Amersfoort, tot veel maatschappelijke problemen leidt, zoals verkeersongelukken en overlast?
  3. Onderschrijft het College de risico’s van lachgasgebruik voor de volksgezondheid en verkeersveiligheid, met name onder jongeren?
  4. Waarom heeft het College tot op heden, 16 maanden naar het stellen van de eerste serie BPA vragen over dit onderwerp) geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de APV te benutten om het gebruik van lachgas in de openbare ruimte te verbieden?
  5. Is het College bereid om NU wel de APV aan te passen om ook het gebruik van lachgas in de openbare ruimte van Amersfoort te verbieden?
  6. Zo nee, waarom nog steeds niet ?

Toelichting door de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA):

De Burger Partij Amersfoort maakt zich al jaren en jaren ernstige zorgen over het gebruik van lachgas als drug. Niet alleen de combinatie met verkeersdeelname is gevaarlijk, maar ook de neurologische schade en overlast die het aanricht zijn reden voor zorg.

Vandaag, 22 November 2021 schreef de Amersfoortse Courant opnieuw over het giga Lachgas gebruik in Amersfoort. Helaas vergat de betreffende journalist de BPA fractie te noemen.

Bijna tegelijkertijd kreeg de BOA vandaag deze reactie uit Liendert

Gut, gut, de politiek schrikt zich rot?!

In Liendert en omgeving schrikken we daar echt niet van!

Dagelijkse ‘kost’ voor ons.

We breken onze nek over de lachgaspatronen en weggegooide ballonnen. Tegenwoordig is er een levendige handel in cilinders.

We zijn gestopt met het bellen van de politie, sterker nog, we mogen niet eens meer bellen want ‘ze kunnen er toch niets aan doen’! Met gevolg dat er urenlang een autobestuurder voor je deur aan lachgas zit te lurken! Uiteindelijk komt de politie na lang aandringen wel, maakt een vriendelijk praatje en vertrekt weer, en hij weer door met zijn lachgasverslaving……

Wat als die idioot lekker gaat rijden? Dan is Leiden opeens wel in last. Dat lachgasverbod had er al jaren geleden moeten zijn!

De BPA vindt dat het gebruik van lachgas, zoals overal elders in de Regio Amersfoort, ook in onze Keistad aan banden moet worden gelegd om gevaarlijke situaties te voorkomen.

De gemeente kan hiertoe de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aanpassen. Dit is tot op heden niet gebeurd in Amersfoort, terwijl veel andere gemeenten hier al wel toe hebben besloten.

de BPA Fractie, Ralph Langendam en Hans van Wegen