Verkiezingsprogramma 2022 – 2026 met als belangrijkste, het speerpunt van de BPA, de invoering van de Lokale Ombudsman in Amersfoort

Posted Posted in Verkiezingen

BPAVerkiezingsprogramma Burger Partij Amersfoort (BPA) 2022-2026De Burger Partij Amersfoort (BPA) is de eerste en oudste lokale politieke partij, en sinds1998 actief in Amersfoort. In 1998 gestart n.a.v. de vele dingen die verkeerd gingen / gaan in de gemeente Amersfoort,en ook nu nog, zetten wij ons nog altijd dagelijks in voor de belangen van Burgers.Zodoende zijn […]

RTV Utrecht – Kloof tussen Amersfoortse politiek en kiezer: ‘We kunnen niet alles oplossen’

Posted Posted in Financieel Gezond, In de media, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Mening van de BPA, RTV Utrecht, Vahstal, Verkiezingen, Westelijke Ontsluiting

Bron: RTV Utrecht AMERSFOORT – Om de kloof tussen burger en politiek zoveel mogelijk te dichten, proberen politieke partijen in nauw contact te staan met hun kiezers. In de praktijk blijkt dat wat de partijen als belangrijkste uitdagingen zien, niet altijd aansluiting vindt bij de Amersfoorters. Uit een rondgang van RTV Utrecht, De Stad Amersfoort […]

De Stadsbron – Voelt de politiek de Amersfoorters wel aan?

Posted Posted in Begroting en Kadernota, De Stadsbron, Duurzaamheid, Financieel Gezond, Gevaarlijke Verkeersituaties, In de media, Kwaliteit van bestuur, Mening van de BPA, Sociaal, Vahstal, Veiligheid, Verkiezingen, Westelijke Ontsluiting

Bron: De Stadsbron Uit een rondgang van RTV Utrecht, De Stad Amersfoort en De Stadsbron langs de politieke partijen die actief zijn in de stad blijkt dat de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 momenteel door de partijen worden geschreven. Bij de grotere fracties is er meestal een programmacommissie die het voortouw neemt om te schrijven. […]