Motie – Stop met het Verspillen van Gemeenschapsgeld

Geplaatst Geplaatst in Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Moties en Amendementen, Vahstal

De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat: De gemeente Amersfoort al 18 jaar in een juridisch conflict verwikkeld is met projectontwikkelaar Vahstal. Deze procedure de Amersfoortse burgers al veel geld heeft gekost. De gemeente Amersfoort en projectontwikkelaar Vahstal ter beslechting van dit conflict zijn overeengekomen een bindend adviesprocedure te volgen. Er een eindbeslissing in […]

In de media – Kort Niet Op Fractievergoedingen

Geplaatst Geplaatst in Begroting en Kadernota, Financieel Gezond, In de media, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Mening van de BPA

Bron: BinnenlandsBestuur Om de begroting rond te krijgen heeft het Amersfoortse gemeentebestuur de fractievergoedingen met 10 procent verlaagd. Een amendement van de coalitiepartijen met die strekking is in november door diezelfde partijen aangenomen. ‘Van de gekke’, aldus oppositiepartij Burger Partij Amersfoort (BPA). ‘We hebben een hogere vergoeding nodig om onze controlerende taak kunnen uitvoeren.’ 12.000 […]

In de media – Van Wegen (BPA) niet eens met bezuiniging op fractiegeld: ‘Ons gereedschap wordt afgepakt’

Geplaatst Geplaatst in Begroting en Kadernota, Financieel Gezond, In de media, Kwaliteit van bestuur, Mening van de BPA

Bron: AD Amersfoort Fractievoorzitter Hans van Wegen van Burger Partij Amersfoort (BPA) heeft een aangetekende brief gestuurd naar Micheline Paffen, voorzitter van het presidium, omdat hij meer geld voor zijn partij wil. Volgens Van Wegen is het een slecht idee om de vergoedingen voor fracties omlaag te brengen, zoals onlangs in een motie, die is […]

Video – Vahstal versus Amersfoort – Deel 2

Geplaatst Geplaatst in Financieel Gezond, In de media, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal

Bron: AmersfoortGezien Projectontwikkelaar Vahstal is al decennia lang in een juridisch conflict verwikkeld met de gemeente Amersfoort. Hij herinnerde de gemeente bij herhaling aan gemaakte afspraken en toezeggingen, die de gemeente in zijn beleving niet na kwam. Nu zijn ook de “bindend adviseurs” tot die conclusie gekomen en stellen dat Amersfoort tekort schoot in het […]

Vragen – Uitkomst Bindend Adviesprocedure Projectontwikkelaar Vahstal – Deel 2

Geplaatst Geplaatst in Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal, Vragen

Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)? Uitgaande van punt 42 in de eindbeslissing waarin wordt gesteld dat nog 244 woningen voor verrekening in aanmerking komen; binnen welke financiële bandbreedte ziet het College de mogelijke schadestaat uitkomen? Wat zijn de gevolgen voor de huidige […]

In de media – Vahstal Uitspraak kan Amersfoort 25 Miljoen Kosten

Geplaatst Geplaatst in Financieel Gezond, In de media, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal

Bron: Binnenlands Bestuur Uit de eindbeslissing in de al jaren durende arbitragezaak tussen bouwer en projectontwikkelaar Hans Vahstal en de gemeente Amersfoort blijkt dat de gemeente Vahstal heeft benadeeld en aansprakelijk is voor de gevolgen. Een schadevergoeding moet nog worden bepaald, maar kan oplopen tot 25 miljoen euro. De Burger Partij Amersfoort komt zelfs op […]

Vragen – Collegeleden Wonen in hun Gemeente

Geplaatst Geplaatst in Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Mening van de BPA, Vragen

Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)? Is het College bekend met de artikelen 36a, 71 en 150 van de gemeentewet? Is het niet woonachtig zijn van onze huidige gemeentesecretaris in Amersfoort in strijd met de gemeentewet dan wel de vastgestelde raadsverordening? Zo ja, […]

In de media – Analyse: Verloren van Vahstal, wat nu?

Geplaatst Geplaatst in Financieel Gezond, In de media, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal

Bron: De Stadsbron Foto-onderschrift: Dit stuk grond in Vathorst aan de rand van de A1 wacht nog op invulling door Vahstal. De bouw van een Decathlon werd door de provincie getorpedeerd. Foto: Eric van der Velden In afwachting van nieuwe juridische adviezen houdt het college van burgemeester en wethouders zich stil, evenals de gemeenteraad. Alleen […]