Vervolgvragen – Vastlegging Digitale Communicatie in Amersfoort – 2 –

Posted Posted in Ambtenarij, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vragen

Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)? Aangaande de VNG-handreiking “Archivering tekstberichten, zoals sms- en WhatsAppberichten” Welke onderdelen van deze handreiking zijn inmiddels op welke wijze geïmplementeerd? Welke onderdelen van deze handreiking zijn niet geïmplementeerd / worden niet geïmplementeerd? Waarom? Zijn er naar aanleiding […]

Vragen – Online volgen van Amersfoorters is volgens de BPA, en Binnenlands Bestuur, juridisch drijfzand

Posted Posted in Ambtenarij, Binnenlands Bestuur, In de media, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Sociaal, Sociale Zaken, Veiligheid, Vragen

Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)? Houdt de gemeente Amersfoort in de gaten wat haar inwoners doen op het internet? Zo ja, wat, in welke mate, voor hoe lang en op welke manier? Gebruikt de gemeente Amersfoort technische hulpmiddelen om specifieke personen of […]

Volkskrant – De cavalerie van ambtenaren is het grootste struikelblok. Zij sturen journalisten met een kluitje het riet in

Posted Posted in Ambtenarij, In de media, Kwaliteit van bestuur

Bron: Volkskrant Een cultuurverandering in Den Haag met tig ambtenaren zal niet lukken. Dus politiseer de ambtenarij, dat schept helderheid, en kweek andere ambtenaren op, betoogt Frank van Beers. In de discussie over de nieuwe bestuurscultuur in politiek Den Haag gaat het vooral over de verhouding tussen de Tweede Kamer en het kabinet. Ministers informeren […]

Trouw – Om de integriteit van ambtenaren te bevorderen, is een andere cultuur nodig

Posted Posted in Ambtenarij, In de media, Kwaliteit van bestuur

Bron: Trouw Een ambtenaar wordt geacht deskundig en kritisch te zijn. Maar dat laatste blijkt vaak minder zwaar te wegen dan loyaliteit, aldus bestuurskundige Bernard Bennink. In hun opiniestuk analyseren Harry van de Loo en Ben Dankbaar de macht en de integriteit van ambtenaren en stellen zij spelregels voor, gericht op de transparantie van het […]