Brief – Vahstal – Gesprekken met Gemeente Amersfoort

Posted Posted in Brief, Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal

Geacht College, De bespreking van woensdag 12 mei jl met de heren Stegeman en [projectmanager], hebben wij als teleurstellend ervaren. Niet alleen qua inhoud, maar ook door het wegvallen/aftreden van wethouder Buijtelaar (en daarmee wezenlijke dossierkennis). Van meet af aan hebben wij aangegeven ons vrij te achten om de gesprekken niet voort te zetten, als […]

Brief – Aanvullende informatie Vahstal

Posted Posted in Begroting en Kadernota, Brief, Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal

Geachte raadsleden, Met stijgende verbazing heb ik de raadsvergadering in De Ronde van 4 maart jl. gevolgd. Hoe kunt u akkoord gaan met zo’n sessie, waarvan de juridische kosten alleen al ten minste met 15.000 euro zijn opgelopen, voor een voordracht van een advocaat en een onderuitgezakte collega in de andere stoel, zonder enige inhoudelijke […]

Brief – Nadere Informatie Bindend Advies Vahstal – Amersfoort

Posted Posted in Begroting en Kadernota, Brief, Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal

Geachte leden van de Raad, Gedurende het weekend zijn wij door meerdere raadsleden benaderd met vragen over met name 2 zaken. Dit betreft ten eerste de vernietigingsprocedure die vorig jaar door de Vahstal is gestart bij de Rechtbank, waarover in april 2021 een zitting plaatsvindt en ten tweede de (proces)afspraken die toenmalig gemeentesecretaris, Han Bekkers, […]

Brief – Vahstal Bindend Advies

Posted Posted in Begroting en Kadernota, Brief, Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal

Geachte Raad, Ik ben door meerdere raadsleden benaderd met de vraag omtrent de gang van zaken rondom het overleg tussen de advocaten van partijen om te komen tot een minnelijke regeling. Onderstaand een schets van de gelopen procedure. Hoogachtend, J.J. Vahstal Samenvatting in 8 stappen van het overleg tussen advocaten om te komen tot een […]

Brief – Vahstal aanvullende informatie

Posted Posted in Begroting en Kadernota, Brief, Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal

Geachte Raad, De afgelopen tijd ben ik bij herhaling benaderd door raadsleden, die mij vragen stellen over de feitelijke gang van zaken in de afgelopen decennia. Ik constateerde opnieuw, dat de raadsleden over een aantal belangrijke aspecten niet goed of onvolledig op de hoogte zijn gesteld. Helaas blijven het college en haar juridisch adviseurs volharden […]

Brief – Vahstal Aanvullende informatie

Posted Posted in Begroting en Kadernota, Brief, Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal

Geachte dames en heren, leden van de Raad Met belangstelling volgden wij de raadsvergadering in De Ronde van 2 februari jl. Zoals eerder aangegeven, wordt u als Raad helaas op vele momenten onjuist en onvolledig geïnformeerd. Ook nu gebeurt dit weer in de laatste bijeenkomst van de Ronde. Wij noemen niet alle onjuistheden, maar stippen […]

Brief – Vahstal aan Gemeenteraad

Posted Posted in Brief, Financieel Gezond, Geen categorie, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal

Geachte Raad, Met belangstelling volgden wij uw vergadering van dinsdag jl. met name met betrekking tot het agendapunt Vahstal – Gemeente Amersfoort. Wij zien dat het lijkt dat waar de Eindbeslissing van de Bindend Adviesprocedure ter sprake komt, wethouder Buijtelaar ten onrechte beweert dat Vahstal zich niet zou neerleggen bij Eindbeslissing van de Bindend Adviseurs […]

Brief – Vahstal Gemeente Amersfoort

Posted Posted in Begroting en Kadernota, Brief, Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal

Geachte Raad, Met belangstelling volgden wij uw vergadering van dinsdag jl. met name met betrekking tot het agendapunt Vahstal – Gemeente Amersfoort. Wij zien dat het lijkt dat waar de Eindbeslissing van de Bindend Adviesprocedure ter sprake komt, wethouder Buijtelaar ten onrechte beweert dat Vahstal zich niet zou neerleggen bij Eindbeslissing van de Bindend Adviseurs […]