Brief – Vahstal Bindend Advies

Geplaatst Geplaatst in Begroting en Kadernota, Brief, Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal

Geachte Raad, Ik ben door meerdere raadsleden benaderd met de vraag omtrent de gang van zaken rondom het overleg tussen de advocaten van partijen om te komen tot een minnelijke regeling. Onderstaand een schets van de gelopen procedure. Hoogachtend, J.J. Vahstal Samenvatting in 8 stappen van het overleg tussen advocaten om te komen tot een […]

Brief – Vahstal aanvullende informatie

Geplaatst Geplaatst in Begroting en Kadernota, Brief, Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal

Geachte Raad, De afgelopen tijd ben ik bij herhaling benaderd door raadsleden, die mij vragen stellen over de feitelijke gang van zaken in de afgelopen decennia. Ik constateerde opnieuw, dat de raadsleden over een aantal belangrijke aspecten niet goed of onvolledig op de hoogte zijn gesteld. Helaas blijven het college en haar juridisch adviseurs volharden […]

Brief – Vahstal Aanvullende informatie

Geplaatst Geplaatst in Begroting en Kadernota, Brief, Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal

Geachte dames en heren, leden van de Raad Met belangstelling volgden wij de raadsvergadering in De Ronde van 2 februari jl. Zoals eerder aangegeven, wordt u als Raad helaas op vele momenten onjuist en onvolledig ge├»nformeerd. Ook nu gebeurt dit weer in de laatste bijeenkomst van de Ronde. Wij noemen niet alle onjuistheden, maar stippen […]

Brief – Vahstal aan Gemeenteraad

Geplaatst Geplaatst in Brief, Financieel Gezond, Geen categorie, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal

Geachte Raad, Met belangstelling volgden wij uw vergadering van dinsdag jl. met name met betrekking tot het agendapunt Vahstal – Gemeente Amersfoort. Wij zien dat het lijkt dat waar de Eindbeslissing van de Bindend Adviesprocedure ter sprake komt, wethouder Buijtelaar ten onrechte beweert dat Vahstal zich niet zou neerleggen bij Eindbeslissing van de Bindend Adviseurs […]

Brief – Vahstal Gemeente Amersfoort

Geplaatst Geplaatst in Begroting en Kadernota, Brief, Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal

Geachte Raad, Met belangstelling volgden wij uw vergadering van dinsdag jl. met name met betrekking tot het agendapunt Vahstal – Gemeente Amersfoort. Wij zien dat het lijkt dat waar de Eindbeslissing van de Bindend Adviesprocedure ter sprake komt, wethouder Buijtelaar ten onrechte beweert dat Vahstal zich niet zou neerleggen bij Eindbeslissing van de Bindend Adviseurs […]

Openbare BPA-brief n.a.v. Statement Burgemeester Bolsius

Geplaatst Geplaatst in Brief, Burgemeester, Kwaliteit van bestuur, Opmerkelijk, Persbericht

Beste Amersfoorters, Vanavond heeft de burgemeester een publiek statement gemaakt over het gedrag van raadslid Hans van Wegen. Hierin wordt gesteld dat hij in het politieke debat vaak op de man speelt en polariserend zou optreden. Als fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA) nemen wij afstand van dit statement; zowel inhoudelijk als procesmatig. Daarnaast […]

Begrotingsbijdrage BPA 2019

Geplaatst Geplaatst in Brief, Financieel Gezond, Gevaarlijke Verkeersituaties, Kwaliteit van bestuur, Onze pijlers, Persbericht, Sociaal, Veiligheid, Westelijke Ontsluiting

Begrotingsbijdrage BPA 2019 Geachte burgers van Amersfoort, College, Gemeenteraadsleden en voorzitter, Voor ons ligt de Amersfoortse begroting voor 2019. Hierin zien we de plannen van het college voor het komend jaar. De Burger Partij Amersfoort is op veel punten echter teleurgesteld in deze plannen en had ze dan ook graag anders gezien. Belastingen Wij herinneren […]