Motie – De Raad moet doorpakken om verdere Vahstal-kosten te vermijden – II –

Posted Posted in Begroting en Kadernota, Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Moties en Amendementen, Vahstal

De raad van de gemeente Amersfoort constaterende dat: a) Er een zeer uitvoerig Bindend Advies ligt van drie zeer vooraanstaande Arbiters c.q. Bindend Adviseurs (“het Top Trio”) n.l. 1) de heer K. Mollema, vicepresident Gerechtshof Leeuwarden en voorzitter van de Raad van Arbitrage in Nederland, tezamen met 2) de heer J. van Oostrum, directeur Wereldwijd […]

RTV Utrecht – Moties in Amersfoortse raad over hoofdpijndossier Vahstal verworpen, oppositiepartijen ‘staan perplex’

Posted Posted in Begroting en Kadernota, Financieel Gezond, In de media, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Mening van de BPA, Moties en Amendementen, RTV Utrecht, Vahstal

Foto: Stichting Regionaal Spitwerk AMERSFOORT – De Amersfoortse gemeenteraad heeft dinsdagavond drie moties over de strijd tussen de gemeente en vastgoedontwikkelaar Vahstal verworpen. Het overgrote deel van de raadsleden vond voorstellen over de financiële consequenties van het conflict en een speciaal aan te stellen gemeenteraadsjurist nog te vroeg of onnodig. “Het is dat ik zit, maar […]

Motie – De Raad moet doorpakken om verdere Vahstal-kosten te vermijden

Posted Posted in Begroting en Kadernota, Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Moties en Amendementen, Vahstal

De raad van de gemeente Amersfoort constaterende dat: Er een zeer uitvoerig Bindend Advies ligt van drie zeer vooraanstaande Arbiters c.q. Bindend Adviseurs (“het Top Trio”) n.l. 1) de heer K. Mollema, vicepresident Gerechtshof Leeuwarden en voorzitter van de Raad van Arbitrage in Nederland, tezamen met 2) de heer J. van Oostrum, directeur Wereldwijd Speciale […]

Motie – Stop met het Verspillen van Gemeenschapsgeld

Posted Posted in Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Moties en Amendementen, Vahstal

De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat: De gemeente Amersfoort al 18 jaar in een juridisch conflict verwikkeld is met projectontwikkelaar Vahstal. Deze procedure de Amersfoortse burgers al veel geld heeft gekost. De gemeente Amersfoort en projectontwikkelaar Vahstal ter beslechting van dit conflict zijn overeengekomen een bindend adviesprocedure te volgen. Er een eindbeslissing in […]

Motie – Naar een Socialere Participatiewet

Posted Posted in Moties en Amendementen, Sociaal, Sociale Zaken

De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat: Het formeel niet is toegestaan voor een bijstandsgerechtigde om boodschappen van een familielid te ontvangen, maar wel boodschappen mag ontvangen van de voedselbank. De strikte uitvoering van de participatiewet tot oneerlijkheid leidt. De participatiewet niet alleen landelijk, maar ook lokaal tot veel verontwaardiging leidt. De ChristenUnie, CDA […]

Motie – Geen Verkeerslichten op Rotonde De Nieuwe Poort in Amersfoort

Posted Posted in Financieel Gezond, Gevaarlijke Verkeersituaties, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Moties en Amendementen, Veiligheid

De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat: De bereikbaarheid van de gebieden en wegen aan rotonde de Nieuwe Poort al jarenlang een probleem is. Het vervangen van rotonde de Nieuwe Poort door verkeerslichten tot een verminderde bereikbaarheid voor de omliggende gebieden leidt. Het Collegevoorstel tot vervangen van rotonde de Nieuwe Poort door verkeerslichten zal […]

Motie – Vuurwerkverbod in Amersfoort

Posted Posted in Moties en Amendementen, Overlast, Veiligheid

Amersfoort, 18 februari 2020 De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat: Het afsteken van vuurwerk wordt misbruikt om hulpverleners van politie, brandweer en ambulance (en vergeet vooral niet de wijkverpleging), maar ook burgers te belagen en te intimideren leidt tot veel schade aan objecten in de openbare ruimte leidt tot veel medische schade aan […]