Financieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurMoties en AmendementenVahstal

Motie – Stop met het Verspillen van Gemeenschapsgeld

De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:

 1. De gemeente Amersfoort al 18 jaar in een juridisch conflict verwikkeld is met projectontwikkelaar Vahstal.
 2. Deze procedure de Amersfoortse burgers al veel geld heeft gekost.
 3. De gemeente Amersfoort en projectontwikkelaar Vahstal ter beslechting van dit conflict zijn overeengekomen een bindend adviesprocedure te volgen.
 4. Er een eindbeslissing in deze bindend adviesprocedure is genomen.
 5. De projectontwikkelaar Vahstal heeft aangegeven zich bij deze beslissing neer te leggen.
 6. Deze eindbeslissing grote financiële gevolgen heeft voor de gemeente Amersfoort en haar burgers, omdat de gemeente Amersfoort voor een belangrijk deel in het ongelijk is gesteld.

concludeert dat:

 1. Het conflict kan worden afgewikkeld door op constructieve wijze te conformeren aan een op te stellen schadestaat.

verzoekt het college:

 1. Zich neer te leggen bij de eindbeslissing van de bindend adviesprocedure.
 2. Te voorkomen dat het conflict opnieuw escaleert.
 3. Zich constructief op te stellen bij het tot stand komen van de schadestaat.
 4. Zich in te spannen dit langslepend dossier spoedig tot een einde te brengen.
 5. Zich in te spannen de vertrouwensband met de projectontwikkelaar de herstellen.
 6. De financiële gevolgen hiervan zo snel mogelijk (eventueel met onzekerheden) inzichtelijk te krijgen en met de gemeenteraad te delen.
 7. Onderzoek te doen naar effectiviteit en doelmatigheid van de gemeentelijke aanpak van dit juridisch conflict en de gemeenteraad daarover voor het zomerreces 2021 te informeren.

Ralph Langendam        Hans van Wegen
BPA                            BPA