De Stadsbron – Het wordt buigen of barsten in zaak-Vahstal

Geplaatst Geplaatst in Begroting en Kadernota, De Stadsbron, Financieel Gezond, In de media, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal

Bron: De Stadsbron Wordt het buigen of barsten in de zaak-Vahstal met het risico van nog jaren procederen? Zowel de gemeente als de ondernemer brengen de juridische wapens in stelling. Tegelijkertijd klinkt aan beide kanten het verlangen om een akkoord te bereiken en het nu wel uit te voeren. Blijven strijden tegen schadevergoeding aan bouwer […]

Brief – Vahstal Bindend Advies

Geplaatst Geplaatst in Begroting en Kadernota, Brief, Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal

Geachte Raad, Ik ben door meerdere raadsleden benaderd met de vraag omtrent de gang van zaken rondom het overleg tussen de advocaten van partijen om te komen tot een minnelijke regeling. Onderstaand een schets van de gelopen procedure. Hoogachtend, J.J. Vahstal Samenvatting in 8 stappen van het overleg tussen advocaten om te komen tot een […]

Motie – De Raad moet doorpakken om verdere Vahstal-kosten te vermijden – II –

Geplaatst Geplaatst in Begroting en Kadernota, Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Moties en Amendementen, Vahstal

De raad van de gemeente Amersfoort constaterende dat: a) Er een zeer uitvoerig Bindend Advies ligt van drie zeer vooraanstaande Arbiters c.q. Bindend Adviseurs (“het Top Trio”) n.l. 1) de heer K. Mollema, vicepresident Gerechtshof Leeuwarden en voorzitter van de Raad van Arbitrage in Nederland, tezamen met 2) de heer J. van Oostrum, directeur Wereldwijd […]

Vragen – Verzoek tot Uitnodiging van Voormalig Gemeentesecretaris Han Bekkers

Geplaatst Geplaatst in Begroting en Kadernota, Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal, Vragen

1. Is de Griffier op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA) ? 2. Onderschrijft de Griffier het belang van de informatievoorziening van de gemeenteraad om ook plenair van gedachten te kunnen wisselen met voormalig gemeentesecretaris Han Bekkers in de kwestie Vahstal? a. Zo nee, waarom niet? 3. […]

De Stadsbron – Nieuwe munitie in zaak-Vahstal

Geplaatst Geplaatst in Begroting en Kadernota, De Stadsbron, Financieel Gezond, In de media, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal

Bron: De Stadsbron Een brief met handtekeningen van vier oud-wethouders eronder is nieuwe munitie in de zaak-Vahstal. De bouwer en projectontwikkelaar heeft het document verzonden aan de gemeenteraad, die op 4 en 9 maart nogmaals spreekt over Vahstals schadeclaim wegens jarenlange tegenwerking, wat de stad tientallen miljoenen euro’s kan kosten. Vahstal is door een deel […]

Brief – Vahstal aanvullende informatie

Geplaatst Geplaatst in Begroting en Kadernota, Brief, Financieel Gezond, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal

Geachte Raad, De afgelopen tijd ben ik bij herhaling benaderd door raadsleden, die mij vragen stellen over de feitelijke gang van zaken in de afgelopen decennia. Ik constateerde opnieuw, dat de raadsleden over een aantal belangrijke aspecten niet goed of onvolledig op de hoogte zijn gesteld. Helaas blijven het college en haar juridisch adviseurs volharden […]

RTV Utrecht – Podcast Stadhuisplein Amersfoort: Miljoenenstrop dreigt voor gemeente in conflict Vahstal

Geplaatst Geplaatst in Audio, Begroting en Kadernota, Financieel Gezond, In de media, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Mening van de BPA, RTV Itrecht, Vahstal

Bron: RTV Utrecht Foto: RTV UtrechtAMERSFOORT – Het duurt al meer dan dertig jaar en de strijd is nog niet gestreden: de miljoenensoap tussen de gemeente Amersfoort en vastgoedontwikkelaar Vahstal. Het lijkt erop dat de gemeente aan het kortste eind trekt en zomaar tientallen miljoenen aan schadevergoeding moet betalen. De gemeente Amersfoort sloot in 1998 een […]

AD Amersfoort – Politieke partijen in Amersfoort woedend: college houdt regie in kwestie-Vahstal

Geplaatst Geplaatst in AD Amersfoortse Courant, Begroting en Kadernota, Financieel Gezond, In de media, Juridische Problematiek, Kwaliteit van bestuur, Vahstal

Bron: AD Amersfoort Niet de gemeenteraad, maar burgemeester Bolsius en zijn wethouders mogen blijven bepalen hoe Amersfoort zich uit het miljoenengeschil met projectontwikkelaar Hans Vahstal gaat redden. Dit tot grote woede van een flink aantal politieke partijen, die juist meer te zeggen wilden krijgen.Artwin Kreekel 17-02-21, 10:39Laatste update: 11:29 Het voorstel om de gekozen volksvertegenwoordigers bij alle […]