Verkiezingen

Verkiezingsprogramma 2022 – 2026 met als belangrijkste, het speerpunt van de BPA, de invoering van de Lokale Ombudsman in Amersfoort

BPA
Verkiezingsprogramma Burger Partij Amersfoort (BPA) 2022-2026

De Burger Partij Amersfoort (BPA) is de eerste en oudste lokale politieke partij, en sinds
1998 actief in Amersfoort.

In 1998 gestart n.a.v. de vele dingen die verkeerd gingen / gaan in de gemeente Amersfoort,
en ook nu nog, zetten wij ons nog altijd dagelijks in voor de belangen van Burgers.
Zodoende zijn wij gegroeid tot een ware Ombudsman / vrouw partij.

Velen weten ons dan ook te vinden met de problemen die zij ondervinden in hun omgang met
de gemeente. Wij zijn er altijd voor U, ook in die vier jaar na de verkiezingstijd.

Aan de hand van de verschillende korte 22 stuks programmaonderdelen leggen we u niet
alleen uit wat onze standpunten zijn, maar ook waarom we deze innemen.
Door voortschrijdend inzicht kunnen standpunten veranderen, maar onze ideologie verandert
niet of nauwelijks.

Zie hiervoor onze 22 Punten plan:
Burger Partij Amersfoort (BPA) wil dat U weer de baas bent in Amersfoort


In dit 22 punten plan doen wij u dan ook geen beloften die wij niet waar kunnen maken.
Wij zullen dan ook alleen beloven ons in te zetten voor het realiseren van beleid dat
voortvloeit uit onze visie.
De afgelopen 4 jaar hebben wij ons vanuit de oppositie ingezet voor de belangen van Burgers
en zijn wij kritisch geweest op het beleid, uitgevoerd door de Amersfoortse coalitie van VVD,
D66, PvdA en CU.

De komende termijn willen wij met ons nieuwe gedreven team deelnemen aan het kritisch
volgen en besturen van Amersfoort.

Waarschijnlijk heeft u de afgelopen tijd van ons gehoord door de vele schriftelijke vragen die
wij hebben gesteld om de vele misstanden in Amersfoort aan de kaak te stellen.
Ons doel met het stellen van deze vragen is steeds drieledig:
1 – Maatschappelijke aandacht vestigen op en bewustwording creëren voor het onderwerp.
2 – Openbare schriftelijke vastlegging van de feiten omtrent het onderwerp om de
transparantie van bestuur te verhogen.
3 – Uiteindelijk het naar tevredenheid van betrokkenen laten verbeteren van de betreffende
situatie.

Daar waar wij succesvol zijn in de eerste twee onderdelen zien wij binnen de huidige Coalitie
van D66 met GroenLinks te weinig ruimte om ook echt verbeteringen te realiseren.
Hiervoor hebben wij de komende vier jaar meer bestuurlijke invloed nodig !

Het is opvallend dat veel van de landelijke politiek een sterke invloed heeft op de stemming
bij de lokale verkiezingen. Vanwege de aandacht voor de Tweede Kamer politiek in de media
is dit weliswaar begrijpelijk, maar onzes inziens zeer onwenselijk.

Omdat lokale partijen niet beslissen over landelijke onderwerpen is het onzinnig om uw
overeenstemming met landelijke partijen op landelijke politieke onderwerpen van invloed te
laten zijn op uw lokale politieke voorkeur.

Houd dit in gedachten als een lokale afvaardiging van een landelijke partij voor de
verkiezingen met een Haagse prominent in Amersfoort te koop loopt. Zij hebben hier voor de
gemeenteraadsverkiezingen toch niets te zoeken?

Wij adviseren u dan ook om alle lokale partijen te beoordelen op hun lokale inhoud en wij
juichen initiatieven als de Stemwijzer dan ook van harte toe voor dit doel.
In 2021 was er landelijk een trend te zien in de populariteit van lokale politieke partijen. Ook
in Amersfoort hebben er ongekend veel burgers op lokale partijen gestemd.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van ons 22 Punten plan en veel wijsheid bij het
maken van uw uiteindelijke keuze.
Het feit dat u dit BPA programma leest, betekent hoogstwaarschijnlijk dat u politiek
geïnteresseerd bent.
Door de collectieve afname aan politieke betrokkenheid rust er dan ook een maatschappelijke
verantwoordelijkheid op ons aller schouders om mensen bewust te maken van hun
democratische recht.

In politiek neutrale zin roepen niet alleen de overheid, maar ook wij iedereen op om te gaan
stemmen op 15 / 16 Maart 2022.

“Want volgens de BPA hebben regels in Amersfoort alleen maar zin, als je ze in de openbare
ruimte en op papier ook handhaaft”

Wij vragen aan u om hetzelfde te doen in uw eigen omgeving.

Amersfoort, 14 December 2021


Het 22 punten plan:

Burger Partij Amersfoort (BPA) wil dat U weer de baas wordt

in Amersfoort in de periode 2022 – 2026

 1. De Burger Partij Amersfoort (BPA) staat voor een opener en een eerlijker
  politiek in Amersfoort. Wij zijn er namelijk voor U.
 2. En ook Het Stadhuis (HS) moet er zijn voor de Burger, en niet anders om.
 3. Het Stadhuis (HS) moet veel dienstbaarder zijn richting de Burgers, immers
  wij betalen al deze ambtenaren, ze zijn er voor ons, en niet anders om. Het kan
  en mag niet zo zijn dat de Burger steeds maar weer onverkort moet luisteren
  naar wat in Het Stadhuis (HS) wordt bedacht.
 4. Wat de Burger Partij Amersfoort (BPA) betreft komt er in Amersfoort zo snel
  mogelijk een externe lokale Ombudsman/vrouw. Want nu beoordeelt Het
  Stadhuis (HS) nog steeds haar eigen functioneren in bijvoorbeeld het Sociaal
  Domein, bij de Jeugdzorg, de Participatiewet, de Vergunning verlening enz.
  Met andere woorden: in Amersfoort keurt de Slager nog steeds zijn eigen
  Vlees.
 5. Ook vindt de BPA dat de Burgers veel meer te zeggen moeten hebben over hun
  eigen leef omgeving.
 6. Voor de BPA is iedereen is gelijk: of je nu een man, een vrouw bent; een ander
  kleurtje hebt, een andere religie enz. enz.
  De BPA strijdt voor het gelijkheidsbeginsel en wilt dat hierop streng wordt
  gehandhaafd.
 7. Amersfoort wordt helaas steeds onveiliger. Dit kan en moet anders. Met meer
  wijkagenten die er ook iedere dag zijn IN hun wijk, nog meer buurt preventie,
  sociale controle en inzet van sociale media.
 8. Wijkcentra blijken nu eigenlijk sobere buurthuizen te zijn, of zelfs in bepaalde
  wijken geheel te zijn verdwenen. Wij zien echter het belang van buurthuizen en
  willen deze versobering dan ook terugdraaien.
 9. Amersfoort heeft volgens ons te veel geldverslindende prestigeprojecten. De
  Westelijke Ontsluiting (WO) waarbij de BPA begin 2021 de aanlegkosten al
  berekende op 94,5 miljoen. Prompt daarop verklaarde Het Stadhuis (HS) de
  zeer gedetailleerde Begroting van het ingenieursbureau Arcadis geheim.
 10. Amersfoort praat nu over een nieuw Stadhuis
  Wat de BPA betreft heeft Amersfoort de komende decennia een Stadhuis nodig
  met a) Centrale Hal, waar capabele mensen je helpen met welke vraag, of
  dienst dan ook.
  b) Een representatieve Raadszaal, een tweede grote Vergaderzaal + 4 kleinere
  zalen en 10 spreekkamers.
  c) Wat de BPA betreft kunnen alle andere Ambtenaren in normaal kantoor
  gebouw elders weken, want die Ambtenaren kan je in deze moderne tijd, altijd
  door middel van Video bellen uit de Centrale Hal en dus altijd raadplegen!
  Want Amersfoort kennende bij grote projecten wordt die 100 miljoen voor het
  nieuwe Stadhuis, zodra ze gaan bouwen, zeker 140 miljoen ! De gemeenteraad
  moet stoppen met dit soort D66 Fuik-beslissingen.
  En voor GroenLinks, het Gasloos verwarmen van het beoogde nieuwe
  Stadhuis, met een WKO installatie is zeer, en zeer kostbaar en nog steeds niet
  door deskundigen bekeken en berekend.
 11. Met een wachttijd van maar liefst 10 /15 jaar en steeds meer statushouders
  heeft Amersfoort zeer snel, heel veel sociale huurwoningen nodig.
 12. Ons sociale stelsel is alleen voor hen die het echt nodig hebben. Fraude en
  misbruik moeten streng worden gecontroleerd en keihard worden aangepakt.
 13. De problemen in het sociaal domein moeten met spoed worden opgelost. Eerst
  problemen oplossen, dan pas vragen stellen.
 14. Amersfoortse cultuur is er voor iedereen, dus niet alleen voor de elite. Subsidie
  voor cultuurorganisaties met meer dan 30% overhead willen wij opschorten.
 15. Sportverenigingen houden onze stad gezond en gelukkig. Geef hen daarvoor
  dan ook de nodige middelen.
 16. Wij moeten juist nu de jongeren motiveren en een goed perspectief bieden.
  Zorg dus voor de 3 W’s, Werk, Wonen en Welzijn. Dit willen wij bereiken
  met goede stageplaatsen, bevorderen van de sociale cohesie en voldoende
  sociale huurwoningen.
 17. Er is al veel te veel groen verloren gegaan in onze gemeente. De BPA wil dit
  zo snel mogelijk duurzaam herstellen.
 18. Klimaatdoelstellingen haal je niet door maar roekeloos Subsidies uit te geven
  aan Warmtenetten (GroenLinks) en Zonnevelden (D66) en Windmolens.
  Wij willen dat Amersfoort gedegen investeert in realistische oplossingen voor
  het klimaatprobleem. Plaats Windmolens daar waar de wind waait, op de
  Noordzee, maar niet in de polder bij Hoogland of Vathorst / Hooglanderveen.
 19. Het onderhoud van de straten en het openbaar groen kan en moet beter.
 20. De gemeente moet vrijwilligers behandelen met het respect dat ze verdienen.
  Zorg dus voor voldoende middelen en beperk de overhead waar mogelijk.
 21. Coffeeshops horen niet in woonwijken. Plaats ze dus in het buitengebied of op
  industrieterreinen.
 22. De meeste van de Top 15 hoogste ambtenaren van Amersfoort wonen niet eens
  in Amersfoort maar elders, maar ze beslissen wel over ons. Gelet op het beleid
  van de afgelopen jaren hebben wij twijfels over hun betrokkenheid.
  De Burgers zijn er niet voor ’t Stadhuis, maar
  Het Stadhuis is er voor de Burger.
  Zie ons laatste Nieuws, onze Dossiers en onze Video’s op
  http://www.burgerpartijamersfoort.nl
  Amersfoort – 14 December 2022