Financieel GezondGevaarlijke VerkeersituatiesJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurMoties en AmendementenVeiligheid

Motie – Geen Verkeerslichten op Rotonde De Nieuwe Poort in Amersfoort

De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:

  1. De bereikbaarheid van de gebieden en wegen aan rotonde de Nieuwe Poort al jarenlang een probleem is.
  2. Het vervangen van rotonde de Nieuwe Poort door verkeerslichten tot een verminderde bereikbaarheid voor de omliggende gebieden leidt.
  3. Het Collegevoorstel tot vervangen van rotonde de Nieuwe Poort door verkeerslichten zal leiden tot een miljoenenclaim van de projectontwikkelaar Vahstal vanwege de verminderde bereikbaarheid van het Oppidium.

concludeert dat:

  • Het Collegebesluit tot vervangen van rotonde de Nieuwe Poort door verkeerslichten geen geschikt alternatief is voor de eerder door de raad gekozen variant.

verzoekt het college:

  1. Het Collegebesluit tot vervanging van rotonde de Nieuwe Poort door verkeerslichten in te trekken.
  2. Met alle betrokkenen en stakeholders, waaronder Projectontwikkelaar Vahstal, in gesprek te gaan over alternatieve oplossingen, al dan niet in combinatie met financiële compensatie.
  3. Nu eens echt te beginnen met “starten voor de start”.

Ralph Langendam        Hans van Wegen
BPA                            BPA