Moties en AmendementenOverlastVeiligheid

Motie – Vuurwerkverbod in Amersfoort

Amersfoort, 18 februari 2020


De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:

 1. Het afsteken van vuurwerk
  • wordt misbruikt om hulpverleners van politie, brandweer en ambulance (en vergeet vooral niet de wijkverpleging), maar ook burgers te belagen en te intimideren
  • leidt tot veel schade aan objecten in de openbare ruimte
  • leidt tot veel medische schade aan afstekers en omstanders, waaronder aan ogen en vingers
  • voor veel onrust en angst zorgt onder ouderen, vluchtelingen en (huis)dieren door herrie en lichtflitsen
  • veel schadelijke stoffen in het milieu brengt, zoals kruiddampen en zware metalen
  • voor benauwdheid en stankoverlast zorgt voor burgers; longpatiënten in het bijzonder
  • leidt tot veel troep op straat
  • de oorzaak is van diverse branden en vernielingen in de gemeente
  • de gemeente (en daarmee de belastingbetaler) veel geld kost
  • door consumenten reeds vrijwel het gehele jaar verboden is met uitzondering van Nieuwjaarsnacht tussen 18:00 en 2:00
  • een jarenlange traditie is die veel mensen plezier brengt
 2. De Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV) in haar vuurwerkrapport adviseert tot het algeheel verbieden van vuurpijlen en knalvuurwerk voor consumenten.
 3. De vuurwerkbranch naar aanleiding van dit vuurwerkrapport het gedeeltelijk vuurwerkverbod steunt.
 4. Politie en medisch specialisten al jaren pleiten voor een vuurwerkverbod.
 5. Een algeheel vuurwerkverbod
  • economisch nadelig is voor de vuurwerkbranch
  • eenvoudiger te handhaven is dan een gedeeltelijk vuurwerkverbod, zoals momenteel op illegaal vuurwerk
  • leidt tot minder uitgaven, waarmee bijvoorbeeld een centrale vuurwerkshow financieel haalbaar wordt.

concludeert dat:

 1. De overlast van vuurwerk in de gemeente Amersfoort onacceptabel groot is.
 2. Het gebruik van vuurwerk door consumenten onverantwoord riskant en gevaarlijk is.
 3. Het plezier van enkelen en de economische baten van de vuurwerkbranch niet opwegen tegen de vele nadelen die door het afsteken van vuurwerk worden ondervonden.
 4. Een centrale vuurwerkshow de traditie behoudt en veel van de nadelen oplost.

verzoekt het college:

 1. Met ingang van 2020 voor de gemeente Amersfoort een algeheel verbod op het bezit en afsteken van vuurwerk in te stellen en dit te handhaven.
 2. Onderzoek te doen naar de mogelijkheden en het draagvlak voor een centrale vuurwerkshow en de gemeenteraad hierover voor de zomer te informeren.

Ralph Langendam         Hans van Wegen           Noëlle Sanders
BPA                               BPA                               Lijst Sanders