BriefFinancieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstal

Brief – Vahstal – Gesprekken met Gemeente Amersfoort

Geacht College,

De bespreking van woensdag 12 mei jl met de heren Stegeman en [projectmanager], hebben wij als teleurstellend ervaren. Niet alleen qua inhoud, maar ook door het wegvallen/aftreden van wethouder Buijtelaar (en daarmee wezenlijke dossierkennis).

Van meet af aan hebben wij aangegeven ons vrij te achten om de gesprekken niet voort te zetten, als blijkt dat er onvoldoende basis is om tot een voor ons acceptabele minnelijke oplossing te komen.

Wij beraden ons op dit moment dan ook of wij de gesprekken met u al dan niet willen voortzetten, en zo ja, onder welke voorwaarden.

Wij laten u hierbij weten het voor komende woensdag (19 mei) geplande overleg in verband hiermee op te willen schorten. Wij zullen u informeren zodra wij een besluit hebben genomen.

Met vriendelijke groet,

J.J. Vahstal
Vahstal Holding B.V. en de overige Vahstal bedrijven