AD Amersfoortse CourantBegroting en KadernotaFinancieel GezondIn de mediaJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstal

AD – Vahstal geeft de brui aan onderhandeling met gemeente na vertrek van ‘dossierkenner’ Buijtelaar

Bron: AD Amersfoort

Projectontwikkelaar Hans Vahstal heeft het overleg met de gemeente Amersfoort over een schikking in een miljoenenclaim voorlopig gestaakt. Volgens Vahstal is met het vertrek van wethouder en dossierkenner Hans Buijtelaar de basis onder de onderhandelingen weggevallen.

De Amersfoortse ontwikkelaar, die miljoenen tegoed heeft van de gemeente vanwege niet nagekomen afspraken over de bouw van 244 woningen, hield een slecht gevoel over aan het  laatste onderhandelingsgesprek op 12 mei, schrijft hij aan het college. Hij voerde een ‘teleurstellende’ bespreking met wethouder financiën Stegeman en miste de ‘wezenlijke dossierkennis’ van de op 30 april opgestapte Buijtelaar.

Vahstal weet nog niet of hij het contact met het stadhuis over een minnelijke oplossing in de kwestie nog wil voortzetten. Hij zette in elk geval een streep door een voor woensdag gepland gesprek.  

Miljoenenschade

De schade die Vahstal leed door het mislopen van hem toegezegde nieuwbouwprojecten loopt naar verluid in de tientallen miljoenen. Volgens een bindend advies tussen de partijen mag hij het verlies verhalen op de stad. Amersfoort is het er niet mee eens, en stapte in februari naar de rechter om het besluit aan te vechten. 

Het geschil tussen Vahstal en Amersfoort voert terug tot 1998. Dat jaar staat de ontwikkelaar grond af aan de gemeente Amersfoort. In ruil daarvoor ontvangt hij toezeggingen om op meerdere plekken in de stad te mogen bouwen. Omdat de gemeente volgens Vahstal in gebreke blijft, volgt rechtszaak op rechtszaak. Bij de zoveelste zitting in 2019 honoreert de rechtbank Vahstals eis tot een bindend advies in het geschil. De aangezochte adviseurs komen daarna tot de slotsom dat de gemeente voor 244 van de 375 oorspronkelijk toegezegde huizen haar verplichtingen niet na kwam.