Begroting en KadernotaBriefFinancieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstal

Brief – Vahstal Gemeente Amersfoort

Geachte Raad,

Met belangstelling volgden wij uw vergadering van dinsdag jl. met name met betrekking tot het agendapunt Vahstal – Gemeente Amersfoort.

Wij zien dat het lijkt dat waar de Eindbeslissing van de Bindend Adviesprocedure ter sprake komt, wethouder Buijtelaar ten onrechte beweert dat Vahstal zich niet zou neerleggen bij Eindbeslissing van de Bindend Adviseurs 2020.

Voor alle duidelijkheid vermelden wij u nogmaals dat Vahstal zich volledig neerlegt bij deze eindbeslissing. Natuurlijk heeft Vahstal inhoudelijk de nodige op-/ en aanmerkingen maar eerst wanneer de gemeente zou besluiten deze beslissing aan te vechten zal Vahstal haar op- en aanmerkingen inbrengen om de uitspraak zo mogelijk nog scherper te stellen.

In de veronderstelling u naar behoren te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

J.J Vahstal

Vahstal Holding en overige Vahstal bedrijven