Gevaarlijke VerkeersituatiesOverlastVeiligheidVragen

Vragen – Lachgasverbod in de APV opnemen

  1. Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)?
  2. Onderschrijft het College de constatering van de BPA dat het gebruik van lachgas, ook in Amersfoort, tot veel maatschappelijke problemen leidt, zoals verkeersongelukken en overlast?
  3. Onderschrijft het College de risico’s van lachgasgebruik voor de volksgezondheid en verkeersveiligheid, met name onder jongeren?
  4. Waarom heeft het College tot op heden geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de APV te benutten om het gebruik van lachgas in de openbare ruimte te verbieden?
  5. Is het College bereid om de APV aan te passen om ook het gebruik van lachgas in de openbare ruimte te verbieden?
    1. Zo nee, waarom niet?

Toelichting door de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA):

De Burger Partij Amersfoort maakt zich ernstige zorgen over het gebruik van lachgas als drug. Niet alleen de combinatie met verkeersdeelname is gevaarlijk, maar ook de neurologische schade en overlast die het aanricht zijn reden voor zorg.

De BPA vindt dat het gebruik van lachgas aan banden moet worden gelegd om gevaarlijke situaties te voorkomen. De gemeente kan hiertoe de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aanpassen. Dit is tot op heden niet gebeurd in Amersfoort, terwijl veel andere gemeenten hier al wel toe hebben besloten.