AD Amersfoortse CourantBegroting en KadernotaCorona pandemieDe Stad AmersfoortDuurzaamheidFinancieel GezondIn de mediaKwaliteit van bestuurMening van de BPARenovatie StadhuisSociaalVeiligheidWestelijke Ontsluiting

In de media – Grote financiële problemen voor Amersfoort

Bron: De Stad Amersfoort

Door Corona verliezen veel mensen hun baan en gaan veel ondernemers failliet. Als de economie niet aantrekt komen deze mensen, na de WW, zeer snel in de bijstand.

Er zijn al jaren problemen in de zorg. Er zijn grote tekorten en ook krijgt de gemeente het geld niet goed uitgegeven. Mensen staan hierdoor in de kou en dit moet per direct opgelost worden. Zorggeld moet zorggeld blijven.

De grootste economische recessie sinds de Tweede Wereldoorlog komt NU op ons af. Ook kan Corona in het najaar weer terugkomen en voor nog meer problemen zorgen. Dit alles zorgt voor grote financiële problemen en risico’s voor Amersfoort en daarmee ook voor u.

Ondertussen gaan D66, GroenLinks, VVD en ChristenUnie vrolijk verder met de Westelijke Ontsluiting, een nieuw Stadhuis, Biomassacentrales, Warmtenetten en andere Duurzaamheidswaanzin. 

Snapt u het nog? De BPA niet! Wij willen dat er gestopt wordt met dit soort idiote hobby’s van deze GL + D66 coalitie.

Klimaatverandering is door Amersfoort niet te voorkomen. Laten we ons geld dan ook gebruiken om de gevolgen ervan te beperken.