DuurzaamheidFinancieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurOverlastVeiligheidVragen

Vragen – Verstoring van Windturbines in Soest en Amersfoort op de Luchtvaartradar in Soesterberg

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)?
 1. Wat gaat het College doen om ervoor te zorgen dat Defensie, de Luchtverkeersleiding Nederland en de Rijksluchtvaartdienst geen overlast of hinder ondervinden van de aan te leggen Windturbines in Soest en Amersfoort?
 1. Is het College voornemens de Luchtverkeersleiding Nederland en de Rijksluchtvaartdienst als beheerder van de in de toelichting genoemde Radarinstallatie Soesterberg actief te betrekken bij de planvorming, aanleg en technische validatie van de Windturbines om mogelijke storingen en overlast te voorkomen?
  1. Zo ja, wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd?
  2. Zo nee, waarom niet?
 1. Ziet het College erop toe dat als de Windturbines in de Eempolder worden aangelegd dat dit volgens de richtlijnen geschied om het risico op storingen bij de Luchtvaart te verminderen?
  1. Zo ja, wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd?
  2. Zo nee, waarom niet?
 1. Deelt het College het inzicht van de BPA dat de aanwezigheid van te hoge Windturbines in het algemeen en in de nabijheid van Radarinstallaties een bijzonder een groot risico vormt op verstoringen vormt?
  1. Zo ja, wat doet het College om deze verstoringen op te lossen dan wel te verminderen?
  2. Zo nee, waarop is dat gebaseerd?

Toelichting

De Burger Partij Amersfoort (BPA) constateert dat het College van Soest, maar ook Amersfoort gebieden aan de rand van de gemeente, nabij luchthaven Soesterberg, aanmerkt als kansrijk gebied voor de plaatsing van grote windturbines van maar liefst 200 meter hoog.

Daarom maakt de BPA het College er middels deze schriftelijke vragen op attent dat plaatsing van windturbines in de nabijheid van vliegbasis Soesterberg ( binnen 15 kilometer ) niet is toegestaan op basis van de regeling algemene ruimtelijke ordening in combinatie met de kaart radarstations en radarverstoringsgebieden.

Windturbines geven door hun dynamiek verstoringen op de radarbeelden van de luchtvaart. Dit kan een gevaar vormen voor het vliegverkeer doordat de bemonstering met radar wordt verstoord.

Windmolens staan dan weer stil, draaien dan weer hard, draaien dan weer rustig enz.

Het is daarom niet toegestaan om windturbines in een ruime straal rondom radarstations, waaronder die op vliegbasis Soesterberg, te bouwen.

Zie ook

De BPA fractie, Ralph Langendam en Hans van Wegen