DuurzaamheidJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurOverlastVeiligheidVragen

Vragen – Verstoring van Windturbines in Soest en Amersfoort op de Luchtvaartradar in Soesterberg – deel 2 –

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. In navolging van de eerder door de BPA op 22 juni 2021 door de BPA gestelde vragen over dit onderwerp (Schriftelijke vragen 2021 – 101) Is het College op de hoogte van het TNO Rapport van januari 2014 – Referentie OvG 140107 – genoemd in de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA) ?
  1. Omdat de nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen veel sneller vliegen dan de oude is de afstand van 15 zeemijlen (circa 28 km) inmiddels verhoogt naar 65 kilometer! Kent het College dit betreffende TNO-rapport en met name blz. 5 de Oude regelgeving en blz. 6 de Nieuwe regelgeving m.b.t. de plaats van Windturbines t.o.v. de MASS – de Military Approach en Sulveillance System – in Soesterberg ?
  1. Blijft het College vasthouden aan haar standpunt dat Windturbines rondom Soest en Amersfoort überhaupt mogelijk zijn? De BPA is namelijk van mening dat deze aanpak, dit idee van het huidige College, een volkomen nutteloze zaak is.

de BPA-fractie, Ralph Langendam en Hans van Wegen

Toelichting

De Burger Partij Amersfoort wijst het College graag op de volgende “Toelichting bij de nieuwe radarhinder toetsingsmethode” van TNO.

En speciaal op blz. 5 : Oude regelgeving en de huidige Norm op blz. 6 : Nieuwe regelgeving

TNO-Toelichting_nieuwe_radarhinder_toetsingsmethode-1