Begroting en KadernotaFinancieel GezondKwaliteit van bestuurMoties en AmendementenSociaalVeiligheid

Begrotingsbijdrage 2016 – 2019

Voorzitter,

de Begroting 2016 – 2019 ligt voor ons.

Echter U zult van de BPA geen Moties nog Amendementen aantreffen, want 14 jaar ervaring in dit Stadhuis heeft ons geleerd dat Niet-Coalitie Moties en Amendementen altijd door Het Stadhuis worden ontraden, en het dus nooit gaan halen.

Zelfs niet als het goede inhoudelijke Moties en/of Amendementen zijn

Voorzitter, de BPA vindt dat zonde van haar tijd.

De BPA zal daarom bij deze Begroting 2016-2019 stil staan bij één zeer belangrijk punt, namelijk de Sociale Woningbouw.

Zoals vorige week de BPA opnieuw duidelijk werd staan er in Amersfoort ruim 24.000 mensen op de wachtlijst voor een Sociale woning.

Nu kun je over getallen, cijfers en statistieken eindeloos discussiëren, maar het is de BPA wel duidelijk dat deze stad een groot Sociaal probleem heeft, namelijk haar eigen Burgers komen niet binnen de acceptabele tijd van 4 jaar aan een Sociale huurwoning, maar het duurt maar liefst twee keer zolang, namelijk Burgers van Amersfoort komen pas na 8 jaar in aanmerking voor een sociale woning

Met het huidige aantal statushouders en de vele vluchtelingen in onze stad, die nog statushouder zullen worden, wordt dit nog veel langer.

De BPA vindt dat totaal onacceptabel en durft dat zelfs niet-sociaal te noemen, ondanks het feit dat de PvdA en D66 in dit College zitten.

Die 24.000 mensen zijn ze echt niet allemaal trouwlustig (ze wonen vaak al in een andere woning en willen slechts verhuizen) maar zeker 10 tot 20 % wil wel gaan samenwonen c.q. trouwen.

De BPA heeft goede redenen, om zeker te weten dat 1/5 – 20% (en dat zijn zo’n 4.500 mensen) wel al vier jaar wachten, en dat vindt de BPA niet acceptabel.

De BPA heeft hier de afgelopen jaren steeds aandacht voor gevraagd, echter Het Stadhuis beleid op dit punt was totaal anders.

De politieke partijen, (met de PvdA en D66 voorop), die graag IN de coalitie zaten, volgden op dit punt braaf Het Stadhuis.

De eerlijkheid gebied te zeggen, dat de SP het altijd wel op dit punt van de Sociale woningbouw met de BPA eens was.

Echter de PvdA en D66 vonden coalitie deelname belangrijker, dan het Sociale Woningbouw gezicht van Amersfoort.

Amersfoort zit dus nu met tenminste 4.500 mensen die graag zouden willen samenwonen, trouwen, en wellicht een gezin stichten, maar die mensen staan al vaak meer dan 6 jaar op de Wachtlijst.

De BPA vindt het totaal onacceptabel

Daar komen in 2015 nog eens ruim 300 Statushouders bij die in het huidige AZC ook al jaren wachten op hun rechtmatige woning. De BPA verwacht er in 2016 nog een 400 Statushouders extra bij.

Ook zij willen graag wonen en met hun gezinshereniging starten.

Voorzitter: Er zullen wellicht meer dan 2.000 vluchtelingen en Asielzoekers door het COA aan Amersfoort worden toegewezen, waarvan de BPA verwacht dat ook daar -op termijn – tenminste 500 Statushouders uit zullen voortkomen.

Daarnaast worden veel licht psychiatrische patienten – ook met een urgentie – gewoon uitgeplaatst o.a. uit Zon en Schild, en ook deze mensen hebben recht op een sociale huurwoning.

Volgens de BPA is dit PvdA – D66 College ook daar verantwoordelijk voor.

Al met al voorzitter ziet de BPA een gat van 4.500 + 300 + 500 = 5.300 sociale woningen, die dit College voor eind 2016 zal moeten opleveren.

Sterker nog dit College geeft nog steeds, de Woningbouw Corporaties de kans, de gelegenheid, en de toestemming om sociale woningen te verkopen.

De gemeente Amersfoort ziet echter van die inkomsten niets terug.

Voorzitter, de BPA vindt dat er op de kortst mogelijke termijn iets moet gebeuren.

Dit PvdA – D66 College moet nu eens echt aan de slag.

De wel beschikbare plekken voor Woningbouw in Amersfoort zoals bijv. de groenstrook op de Elisabeth locatie zijn voor D66 absoluut onbespreekbaar en de PvdA is daarin weer volgzaam

Als we naar Vathorst kijken, dan zullen de marktpartijen die 50% grondeigenaar zijn, nooit accepteerden dat er zoveel op hun Grondprijs zal moeten worden afgeboekt.

Want Voorzitter ook de gemeente Amersfoort zal bij het bouwen in Vathorst van veel meer sociale woningwetbouw, een miljoenen verlies op de komende Begroting moeten accepteren.

De andere denkrichting op het gebied van Woningbouw namelijk bestaande gebouwen,kantoren enz. ombouwen (voor degene die daar niet voor hebben gestudeerd ) zal ook enorm veel geld gaan kosten.

Immers de kosten voor de noodzakelijke brand, geluid en sociale voorzieningen in een bestaand kantoorpand zijn gigantisch.

Uw raad moet daar niet te licht over denken.

Bovendien : de portemonnee van de projectontwikkelaars is leeg, de lokale overheid zal ook die plannen fors moet subsidiëren.

Daarom herhaalt de BPA ook zijn eerdere verzoek, Stop onmiddellijk met alle – nog niet definitief aanbestede – prestige projecten zoals het Zwembad, de Westelijke Ontsluiting enz.

En kijk nu, na 10 jaar, eindelijk eens beter naar bijv. de Horeca van De Lieve Vrouw.

Voorzitter, de BPA rond af.

De BPA zal alle goede plannen van dit College op het punt van Woningbouw steunen maar vraagt het College wel om haast, erg veel haast, te gaan maken.

We handelden destijds niet adequaat genoeg, toen we 6 maanden van de voren door de Provincie Utrecht werden gewaarschuwd over het Preventief Toezicht, wat overigens tot op de dag van vandaag nog steeds Repressief is !

Laten we nu wel de leiding blijven nemen

De informatie van de BPA is dat als U niet voldoende snel met een Plan van Aanpak en definitieve locaties komt, de Rijksoverheid – samen met het COA – locaties in Amersfoort gaat aanwijzen.

En wellicht zitten D66 en de PvdA daar op te wachten, zodat ze hun handen in Onschuld kunnen wassen, maar de BPA wil het College aanraden: Houd vooral zelf de regie.

Ik dank u voor uw aandacht.