Burgemeester en WethoudersMening van de BPAOverlastVeiligheidVragen

Vragen – Actie van het College rondom grote Brand op De Hoef

Geacht College,

De Burger Partij Amersfoort (BPA) heeft met ontsteltenis kennis genomen van het onfortuinlijke begin van vrijdag de 13de mei 2016. Rond 2:00 in de ochtend ontstond er een grote brand op bedrijventerrein De Hoef waarbij diverse explosies plaats hadden en ook nog veel asbest vrij kwam. Na het opschalen tot GRIP-1 is er nog voor 2:30 een NL-Alert naar inwoners van de omliggende wijken gestuurd met de mededeling ramen en deuren te sluiten, maar tevens ook lucht- / warmtewissel-systemen uit te schakelen. Het luchtalarm / sirene is echter nergens in de gemeente Amersfoort gebruikt om inwoners te waarschuwen. Pas om 08:20 uur verviel het advies om ramen en deuren gesloten te houden.

Het voorgaande roept bij de BPA een aantal vragen op.
De Burgemeester is belast met de portefeuille Veiligheid, daarom zien de volgende vragen
dan ook graag mede beantwoord door de Burgemeester zelf.

 1. Is het College van Amersfoort van al het bovenstaande op de hoogte?
 2. Naar de Burgers van welke wijken, rondom bedrijventerrein de Hoef, is het eerste NLAlert bericht tussen 02:00 en 02:30 verspreid?
 3. Naar de Burgers van welke wijken, rondom bedrijventerrein de Hoef, is het tweede NLAlert bericht rond 08:00 verspreid?
 4. Wie is er verantwoordelijk geweest voor de beslissing om deze NL-Alerts te versturen?
 5. Wie is er verantwoordelijk geweest voor de beslissing om niet het luchtalarm te laten horen rond 02:00?
 6. Hoe duidt het College deze beslissing in het licht van het pas veel later vervallen advies ramen en deuren gesloten te houden?
 7. Uit de berichtgeving blijkt dat Burgemeester pas na 09:30 ter plaatse was. Vanaf welk moment was Burgemeester op de hoogte van de calamiteit?
 8. Is het College van mening dat het uitsturen van een NL-Alert met de boodschap “ramen en deuren te sluiten” gecomplementeerd behoort te worden met het laten horen van ook een luchtalarm ?
  ( veel ouderen hebben geen Mobiel, of de Mobiel in de nacht uit staan ! )
 9. Zo ja, waarom is hier niet toe besloten?
 10. Zo nee, waarom niet?
 11. Zoals ALTIJD bij het uitsturen van NL-Alerts klagen ook nu veel mensen het bericht niet te hebben ontvangen. Is het College hiervan op de hoogte?
 12. Zo ja, is het College dan van mening dat niet iedere getroffen omwonende Burger het recht heeft bij een calamiteit geïnformeerd te worden?
 13. Heeft de gemeente een goed beeld / onderzoek gedaan naar de success-rate van het uitsturen van NL-Alert in de eigen gemeente?
 14. In het licht van vraag 7; Waarom wordt het NL-Alert desalniettemin, mede door de beslissingsbevoegden, gezien als een volwaardig alarmsysteem bij calamiteiten?
 15. Hoe is het landelijk c.q. gemeentelijk beleid ten aanzien van het informeren van inwoners bij een calamiteit waarbij ramen en deuren gesloten dienen te worden?
 16. Doet Amersfoort dit wezenlijk anders dan bijvoorbeeld Leusden of Nijkerk?
 17. Zijn alle lucht alarm systemen in de gemeente Amersfoort nog operationeel?
 18. Worden alle lucht alarm systemen in de gemeente Amersfoort nog steeds op iedere eerste maandag van de maand om 12:00 ’s middags getest? En zijn al deze testen succesvol?
 19. Hoe staat het College tegenover een wijziging in de gemeentelijke calamiteiten procedure, waarbij het luchtalarm ook in dergelijke situaties, wordt ingezet om Burgers te informeren?
 20. Meer concreet, hoe staat het College tegenover amendering van de stelregel dat het uitsturen van een NL-Alert, met de mededeling ramen en deuren te sluiten, minstens gecomplementeerd dient te worden met het laten horen van het lucht alarm?

De BPA vindt dit het niet laten horen van de sirene een zorgelijk feit en vreest daarom in algemene zin voor de veiligheid van de Burgers van Amersfoort bij grote calamiteiten. Zeker wanneer de informatievoorziening vanuit de gemeente, hulpdiensten en VRU te wensen over laat. Door de huidige stand van foutgevoelige techniek, beperkte dekking en bovendien grote hoeveelheid (oudere) Burgers zonder 4G connectiviteit ziet de BPA het versturen van een
NL-Alert niet als adequate informatie voorziening en al helemaal niet als vervanging van een luchtalarm.

Om in dit geval op tijd geïnformeerd te raken moet een omwonende van de brand niet alleen over een nieuwe en juist geconfigureerde smartphone met 4G connectiviteit beschikken, maar daarnaast ook nog eens het geluk hebben het bericht te ontvangen ondanks de plotselinge druk op het mobiele netwerk.

Tot slot moet de bewuste Burger ook nog eens diens smartphone mee naar bed hebben genomen om überhaupt kans te maken gewekt te worden door het geluid bij een binnenkomend bericht. Onzes inziens zijn dit een onacceptabel groot aantal ‘points of failure’.

Zeker bij een calamiteit waar snelle en heldere waarschuwing cruciaal zijn. In die zin kan alleen een voldoende hoge dichtheid aan goed functionerende luchtalarmen deze functie betrouwbaar vervullen. Ieder inferieur alternatief is zonder complementering van dit, voor iedereen toegankelijk, alarm, niet alleen als risicovol, maar zelfs moreel verwerpelijk.

De BPA kan dan ook moeilijk anders dat dit kwalificeren als het spelen met de levens en de gezondheid van de Burgers van Amersfoort. Dat het in dit concrete geval goed is afgelopen voor de onwonenden van de brand is, naar de visie van de BPA, uitsluitend te wijten aan dom geluk, maar zeker niet aan het doortastend optreden van de VRU en het College.

Wij spreken de hoop uit dat U bij zinnen komt en dit geval aangrijpt om de spreekwoordelijke put te dempen voordat het kalf verdronken is.

In afwachting van uw beantwoording,

Namens de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA),

Hans van Wegen