OuderenhuisvestingSociaalSociale ZakenVragen

Vragen – Uitdagingen voor Thuiszorg medewerkers in Amersfoort

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad

Nummer: 2017-041

Datum: 5 april 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: de Uitdagingen voor Thuiszorg medewerkers in Amersfoort

Het College wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is het College van onderstaande Thuiszorg details op de hoogte?
  2. Hoe stuurt het College concreet op een hoge (re) kwaliteit van de Thuiszorg in Amersfoort?
  3. Hoe duidt het College de constatering van de BPA dat thuiszorg medewerkers geconfronteerd worden met cliënt situaties waar zij niet op zijn toegerust?
  4. Hoe is het College voornemens om werknemers en cliënten te beschermen tegen vergissingen die door (niet verwijtbare) incompetentie kunnen worden veroorzaakt?
  5. Op welke manier toetst het College of de dagelijkse werkzaamheden van de Thuiszorg medewerkers aansluiten bij hun functieprofiel?
  6. Waardoor wordt het geobserveerde verschil tussen theorie en praktijk in de werkzaamheden van Thuiszorg medewerkers veroorzaakt?
  7. Welke concrete maatregelen gaat het College nemen om de risico’s, van de vergissingen die uit de huidige werkwijze binnen de Thuiszorg voortvloeien, het hoofd te bieden?

Toelichting:

De Burger Partij Amersfoort (BPA) bereikt vanuit meerdere werknemers van diverse Thuiszorg verzorgende instellingen in Amersfoort berichten dat Thuiszorg medewerkers met cliëntvragen worden geconfronteerd, waarop zij (totaal) niet zijn toegerust.

Echter, aangezien zij dikwijls geen mogelijkheid zien om dergelijke vragen te delegeren vangen zij deze naar beste eer en geweten op.

Maar door het gebrek aan vaardigheden c.q. opleidings nivo bij deze goedwillende medewerkers, vreest de BPA voor de kwaliteit van de huidige Thuiszorg in Amersfoort.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om helpen bij administratie en papierwerk van WMO, CAK, diverse Rekeningen en Bankzaken, maar ook het voorlezen en uitleggen van de vele, vele brieven aan analfabetische patiënten.

Daarnaast worden er door medewerkers van Thuiszorg ook medische werkzaamheden verricht als het helpen aantrekken van steunkousen; controle of de juiste (hoeveelheid) medicatie is ingenomen en of de (juiste) medicatie voorraad nog de juiste en voldoende is.

Ook wordt er een beroep gedaan op de psychosociale vaardigheden van de werknemer bij het praten over het sociale netwerk van de cliënt.

Van al deze markten moet de Thuiszorg werknemer thuis zijn met meestal slechts een, niet op verzorging toespitste, VMBO opleiding.

En dat ook nog eens in een vaak zeer beperkte tijd, waarin ook nog het normale en reguliere schoonmaakwerk verricht moet worden.