OverlastVeiligheidVragen

Vragen – Veiligheid en Noodverordening tijdens Oud en Nieuw

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad

Nummer:

Datum: 29 November 2017

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Veiligheid en Noodverordening tijdens as viering Oud en Nieuw 2017-2018

Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Zijn het huidige College en onze Burgemeester ervan op de hoogte dat er in Amersfoort, reeds meerdere jaren op rij, zeer vervelende rellen zijn geweest op verschillende plekken in de stad tijdens de Oud en Nieuw vieringen?
 2. Staan het College en onze Burgemeester voor 100% achter de werkzaamheden van hulpdiensten als Politie, GGD en Brandweer, niet alleen gedurende het gehele jaar, maar in het bijzonder tijdens deze komende periode van Feestdagen?
 3. Is het College op de hoogte van het toenemende geweld en intimidatie tegen hulpverleners in Amersfoort, niet alleen op straat, maar ook bijvoorbeeld bij Huisartsen en in het Meander Ziekenhuis?
 4. Is het College bereid om hulpverleners, zoals Politie, GGD en Brandweer, maar ook de Burgers beter te gaan beschermen tegen rellen tijdens en rondom de komende Oud en Nieuw viering?
  1. Zo ja, wanneer en op welke wijze?
  2. Zo nee, waarom niet?
 5. Is het College q. de Burgemeester bereid om daartoe Preventief een Noodverordening in te stellen? Dit ter bescherming van de diverse hulpverleners en de Burgers van Amersfoort.
  1. Zo nee, waarom niet?
 6. Zo ja, is het College dan ook bereid hierover uitgebreid van tevoren te communiceren met de Burgers van Amersfoort en hen te wijzen op de consequenties van het overtreden van een eventuele Noodverordening?
  1. Zo ja, wanneer en op welke wijze?
  2. Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

De Burgemeester heeft, uiteraard in samenspraak met het OM en de Politie de wettelijke bevoegdheid om, voorafgaande aan bijeenkomsten of feestelijkheden, een Noodverordening in te stellen.

In een dergelijke Noodverordening kunnen diverse regels, maatregelen en details (ruim van tevoren) bekend worden gemaakt.

Hierdoor kunnen de Burgers in een bepaald gebied of wijk zich vergewissen van de consequenties van het zich niet houden aan de gestelde regels uit de Noodverordening.

Daarnaast kunnen Burgers dan rekening houden met de opstelling en handeling van Politie en het OM bij een eventuele overtreding van deze Noodverordening.