VeiligheidVragen

Antwoorden – TukTuk straatraces door Amersfoort

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad

Nummer: 2018-029

Datum: 6 april 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Komen er Tuktuk Straatraces in Amersfoort?

Het College wordt verzocht, n.a.v. onderstaande Toelichting, de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1) Is het College van onderstaande toelichting op de hoogte?

Antwoord: Het is ons bekend dat er ondernemers zijn die in Amersfoort tuktuks verhuren of arrangementen aanbieden met tuktuks. Het verrast ons dat dit ook onder het mom van ‘race negentig minuten lang door de straten en stegen van Amersfoort’ wordt gepromoot. Een tuktuk is een door de RDW goedgekeurde en gekentekende personenauto. Dat betekent dat de bestuurder van een tuktuk zich aan dezelfde verkeersregels heeft te houden als de bestuurder van een personenauto.

 1. Is het College op de hoogte van de straatraces die nu al met tuktuks in Amersfoort door commerciële partijen georganiseerd worden? ( zie screen-shot )

Antwoord: Het houden van een race op de openbare weg is verboden op grond van artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994 tenzij er een ontheffing is verleend door de wegbeheerder. Tot op heden is er geen ontheffing verleent voor het houden van een straatrace en zijn er ook geen aanvragen ingediend.

 1. Worden er – volgens het College – door de gemeente Amersfoort – toestemmingen dan wel vergunningen verleend voor het mogen organiseren van dergelijke races in een drukke en beschermde binnenstad?

Antwoord: Nee, dergelijke vergunningen zijn niet afgegeven.

 1. Hoe duidt het College de geluids- en stankoverlast die er door omwonenden van de tuktuk-routes wordt ondervonden?

Antwoord: Omdat voor een tuktuk dezelfde verkeersregels gelden als voor een personenauto betekent dat ook een tuktuk mag rijden waar een personenauto mag rijden. Dit kan voor aanwonenden van een route, waar met enige regelmaat tuktuks rijden, vervelend zijn. In het kader van het programma Stadshart vindt onderzoek plaats naar het verkeer in de binnenstad en de mogelijkheden om ervaren overlast als gevolg van verkeer te beperken.

 1. Hoe verhoudt het aantal verkeersongevallen met tuktuks zich tot verkeersongevallen waarbij geen tuktuks zijn betrokken in Amersfoort?
 1. Herkent het College zich in de gevaarlijke verkeerssituaties die zich met tuktuks voordoen?

Antwoord: Het is ons niet bekend dat met tuktuks in Amersfoort verhoudingsgewijs meer ongevallen gebeuren. Maar het is ons wel bekend dat overlast wordt ervaren door tuktuks in het centrum.

 1. Is de College voornemens om deze straatraces en challenges aan banden te leggen?
  1. Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Bestuurders van tuktuks dienen zich aan de verkeersregels te houden. Zolang dit het geval is, is er ook geen reden om handelend op te treden. Handhaving bij overtreden van de verkeersregels, zoals te hard rijden en onveilig rijden, is voorbehouden aan de politie. Op foutief parkeren kunnen de daartoe bevoegde boa’s beboeten. Zowel bij de politie als bij de gemeentelijke boa’s is aandacht voor tuktuks in de binnenstad.

 1. Hoe duidt het College het feit dat tuktuks dikwijls voorzien zijn van sterk vervuilende tweetaktmotoren en/of Diesel motoren in relatie tot haar eigen voornemen de luchtkwaliteit in Amersfoort – en meer specifiek in de Binnenstad – te verbeteren met een focus op de reductie van fijnstof?

Antwoord: De tuktuk is een RDW goedgekeurd voertuig (L5 categorie) waarbij de uitstoot dient te voldoen aan de eisen die aan die voertuigen in dat jaar van keuring worden gesteld. Sinds de Euro3-norm in 2000 is het in de EU bijna niet meer mogelijk om type goedkeuring te krijgen voor een tweetakt motor. Maar het mag duidelijk zijn dat een motor die wordt aangedreven met fossiele brandstoffen, zoals diesel, niet bijdraagt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dat geldt voor tuktuks, personenauto’s, vrachtverkeer, brommers et cetera. Zie verder het antwoord op vraag 4.

Toelichting.

Wij stellen als Burger Partij Amersfoort (BPA) de volgende zaken vast.

 1. Van Wikipedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuktuk): “Een tuktuk (ook: toektoek) is een in Aziatische landen en vooral in Thailand veelvoorkomend openbaar-vervoermiddel.

Het is een gemotoriseerde riksja waarin een aantal passagiers kan worden vervoerd. Voor de aandrijving wordt meestal een tweetaktmotor en/of Dieselmotor gebruikt die een karakteristiek toek-toek-geluid voortbrengt, wat de naam verklaart. Er zijn veel varianten van, bijvoorbeeld de Bajaj of de Vespacar. De plaats waar de passagiers zitten is overdekt. Tuktuks hebben drie wielen: twee wielen achter en één voor. Hierdoor zijn ze zeer wendbaar in druk stadsverkeer. In sommige plaatsen worden de tuktuks uitbundig versierd met krullen en kleurige ornamenten. De tuktuk staat in Thailand bekend als een vervuilend voertuig.

Vanaf juli 2006 worden tuktuks ook in Nederland voor personenvervoer gebruikt. In eerste instantie gebeurde dat in Zandvoort, maar sinds de zomer van 2007 ook in Amersfoort, [1] Schoonhoven, Den Haag, Amsterdam, Hengelo, Utrecht, Nijmegen, Bergen op Zoom, Roosendaal, Texel, Ommen en Panningen. [2][3] Vanaf december 2008 zijn de eerste tuktuks ook te koop compleet met kenteken en TUV-keuring. Sinds 2012 rijden ook in Capelle aan den IJssel tuktuks rond, bij wijze van openbaar vervoer. Voor een klein bedrag brengen chauffeurs, aangesteld in het kader van een werkervaringstraject, mensen naar alle plaatsen binnen de gemeente. [4]

In Nederland worden nu vanaf 2013 de eerste elektrische modellen geleverd. Omgebouwd in Nederland of direct vanaf de fabriek, zijn ze leverbaar in verschillende uitvoeringen, zoals een taxi, cargo (met gesloten laadbak voor het transport van pakketten en goederen), pick-up (met of zonder huif) voor kwekerijen, gemeentes of zelfs als Vento met een speciale opbouw voor de verkoop van koffie, broodjes, ijs etc.”

 1. Er zijn diverse commerciële partijen die tuktuks verhuren (http://www.mytukevents.nl/) dan wel tuktuk races en challenges aanbieden (https://www.funevent.nl/groepsuitjes/tuk-tuk-challenge-15-uur/ en http://www.wegmetdebaas.nl/fun-event-tuk-tuk-challenge-

5742.html?origin=Fun+op+Wielen#) “Race negentig minuten lang door smalle straten en stegen van Amersfoort. Ervaar de snelheid en de klasse van de Citytuk cabrio en strijd met je team voor de hoofdprijs in de Tuk Tuk Challenge; het meest populaire uitje van Amersfoort. Aan de hand van de routekaart navigeer je met je chauffeur naar zoveel mogelijk Citypoints. Elk goed beantwoorde vraag levert punten op. Kroont jouw team zich tot de Tuk Tuk-koning van de Keistad?”

 1. De BPA ontvangt van diverse bewoners uit zowel de binnenstad als daarbuiten zorgelijke berichten over stankoverlast, geluidsoverlast en gevaarlijke verkeerssituaties met tuktuks.
 1. Wij hebben kennisgenomen van het verbeteren van de luchtkwaliteit. Van https://amersfoort.nieuws.nl/nieuws/19084/luchtkwaliteit-verbeterd-nog-beter/ “De luchtkwaliteit is in 2016 verbeterd en voldoet in de provincie Utrecht bijna overal aan de Europese normen, maar nog niet aan de advieswaarden van de WHO.

Samenwerking op Europees, landelijk en regioniveau blijft nodig om de luchtkwaliteit verder te verbeteren richting de WHO-advieswaarden … Volgens het op 23 januari verschenen advies van de Gezondheidsraad is er nog aanzienlijke gezondheidswinst te behalen.

Om dat te bereiken moet de luchtkwaliteit nog verder verbeteren dan de WHO adviseert. Dat vergt volgens de Gezondheidsraad ambitieuze plannen van de overheid. De Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht – die op 5 februari 2018 ter besluitvorming in Provinciale Staten Utrecht ligt, is een stap in die richting.”