Financieel GezondKwaliteit van bestuurVragenZwembad

Vragen – Zwembad – Onduidelijkheid over eind-oplevering Amarena

1

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad

Nummer:

Datum: 5 juni 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: de Burger Partij Amersfoort (BPA) ( Ralph Langendam en Hans van Wegen )

Onderwerp: de financiële eindsituatie Zwembad Amerena

Het College wordt verzocht, n.a.v. onderstaande BPA Toelichting, de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het College op de hoogte van de informatie, zoals genoemd in de BPA toelichting hieronder?
 2. Nu het gebouw van het Zwembad Amerena is opgeleverd, is het College bereidt om nu wel alle financiële getallen waar de BPA vorige jaar om vroeg, ( in haar 2017 vragen met nummers 105, 109 en 112) openbaar te maken?
 3. Zo ja, wanneer,
 4. Zo nee, waarom nog steeds niet?
 5. Rondom het terrein van Amerena is het volgens de BPA nog steeds een behoorlijk infra “rommeltje”. Hoort de oplevering van deze werkzaamheden – volgens het College- nu wel of niet bij de oplevering van het zwembad Amerena?
 6. Zo ja, hoe staat het hier dan mee?
 7. Is er volgens het College ook sprake van de overschrijding van de oplevertermijn van het terrein rondom het zwembad de Amerena?
 8. Zo ja, wie betaalt hiervan de overschrijding van de oplever termijn?
 9. Zo nee, waarom niet?

  2

  BPA Toelichting

 10. Op 10- 10 – 2017 stelde de BPA haar eerste Zwembad Amerena vragen aan het huidige College / (https://amersfoort.notubiz.nl/modules/4/Schriftelijke%20vragen/413809 – 2017 – 105)

 11. Op 18- 10 – 2017 de nodige aanvullende BPA vragen ( 2017-109 )

 12. en die zelfde maand nog de volgende serie BPA vragen ( 2017-112 )

Tot op de dag van vandaag geeft het College belangrijke getallen rondom de – al dan niet – verstrekte Bankgarantie en de hoogte van het bedrag per Kalenderdag bij overschrijding van de definitieve oplevertermijn van het Zwembad Amerena ( en haar directe, omliggende infrastructuur ) niet vrij gegeven.

Maar blijft het College vasthouden aan 100% geheimhouding. De BPA vraagt zich af: waarom?