AD Amersfoortse CourantIn de mediaVeiligheidVragen

Vragen – Onveiligheid Annie Brouwer plantsoen

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad

Nummer: 2018-071

Datum: 14 September 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: de Burger Partij Amersfoort (BPA)

 Onderwerp: onveiligheid in het Annie Brouwer Plantsoen ( tussen Stadhuis en Smallepad )

Het College wordt verzocht, n.a.v. onderstaande BPA Toelichting, de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is het College op de hoogte van de informatie, zoals genoemd in de toelichting hieronder ?
  2. Is het College het met de BPA eens, dat “voorkomen beter is, dan genezen” ?
  3. Is het College daarom bereidt het Annie Brouwer Plantsoen, tussen het Stadhuis en het Smallepad, te voorzien van tenminste 3 a 4 historische Lantaarnpalen ?
  4. Zo ja, wanneer ?
  5. Zo nee, waarom niet ?

BPA Toelichting

Recent kreeg de BPA een derde melding over vervelend gedrag in en om het Annie Brouwer Plantsoen.

Een BPA bezoek ter plaatse, gedurende de donkere uren, bevestigden dit beeld.

Het is daar in de avond- en nachturen aardedonker.

Dit leidt tot een onveilige situatie hartje stad, en kan op termijn vervelende gevolgen hebben.

De BPA ziet dit graag opgelost.


Het AD Amersfoort heeft op maandag 17 september over dit onderwerp gepubliceerd.