Kwaliteit van bestuurRenovatie StadhuisVragen

Vragen – BPA ergert zich enorm aan slechte Stadhuis faciliteiten

De BPA ergert zich, al jaren, enorm aan de slechte faciliteiten die Het Stadhuis (HS) (onze Burgemeester) beschikbaar stelt aan het hoogste Amersfoortse orgaan (volgens de Gemeentewet ) de Amersfoortse Gemeenteraad.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad

Nummer: 2018 – 082

Datum: 3 Oktober 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: beter regulier Onderhoud aan de Geluidsinstallatie in de Raadszaal

Het College wordt verzocht, n.a.v. onderstaande BPA Toelichting, de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is de Burgemeester, als voorzitter van onze gemeenteraad, en het College op de hoogte van de informatie, zoals genoemd in de BPA toelichting hieronder ?
  1. Is de Burgemeester, als voorzitter van onze gemeenteraad, en het College, het met de BPA eens dat het onderhoud, de eventuele reparatie en/of vervanging van de huidige, niet goed functionerende geluidsinstallatie in de Raadszaal, onder het normale reguliere OnderhoudsBudget van Het Stadhuis (HS) valt ? ( En absoluut niets met het Griffie Budget heeft te maken, want wij, de gemeenteraad, vergaderen slechts 1 avond per week in deze zaal ! )
  1. Zo ja, wanneer draagt het de Burgemeester, als voorzitter van onze gemeenteraad , c.q. het College, de verantwoordelijke OnderhoudsAfdeling in Het Stadhuis (HS) op, om haar Onderhoudstaak v.w.b. deze niet goed functionerende geluidsinstallatie, wel goed te gaan uitvoeren ?
  1. Wanneer denkt de Burgemeester, als voorzitter van onze gemeenteraad, en het College, dat de huidige, niet goed functionerende geluidsinstallatie wel weer goed werkt, zodat de gemeenteraadsuitzendingen via Internet ook thuis weer goed zijn te volgen ?
  1. Zo nee, hoe onderbouwt de Burgemeester, als voorzitter van onze gemeenteraad, en het College dat ze, m.b.t. de niet goed functionerende geluidsinstallatie in onze raadszaal, op korte termijn geen stappen

onderneemt ?

de BPA fractie, Ralph Langendam en Hans van Wegen

BPA Toelichting

  1. Al ruim 2 jaar “hapert” de geluidsinstallatie in onze Raadszaal in Amersfoort. Ook zo gisteren avond, en dat vindt niet alleen de BPA, erg vervelend. De kijkers thuis, die via Internet met ons mee kijken, irriteert het nog veel meer. Sterker nog, ze haken af !
  2. de gemeenteraad van Amersfoort vergadert slechts een ( 1 ! ) avond in de week, namelijk op Dinsdag avond in de Raadszaal van Amersfoort !
  3. op ALLE andere ochtenden, lunchpauzes, middagen en avonden (vb. het Amersfoort Dictee) en vele zaterdagen enz. maken andere in- en externe organisatie van binnen en buiten Amersfoort, en gemeentelijke ambtenaren, intensief gebruik van deze raadszaal !
  4. het onderhoud van deze raadszaal, te weten de verlichting, de verwarming, de toilet faciliteiten, het elektra, de schermen, de ramen bedekking enz. enz. horen volgens de Burger Partij Amersfoort (BPA) dus gewoon bij het normale OnderhoudsBudget van Het Stadhuis (HS)