Binnenlands BestuurIn de mediaVeiligheid

Amersfoort creëert eigen veiligheidsprobleem

Na zes jaar uitstel moet de gemeente Amersfoort van de brandweer nu toch echt maatregelen nemen om de brandveiligheid in het stadhuis te waarborgen, want die voldoet niet eens aan de ondergrens. Het college wil er zes ton voor uittrekken. Burgerpartij Amersfoort vindt dat het probleem door de gemeente zelf is gecreëerd. ‘Het onderhoudsbudget is de laatste jaren niet gebruikt.’

Veiligheidsrisico’s onacceptabel

In het collegebesluit staat dat de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) handhaving van de bestaande situatie in het Amersfoortse gemeentehuis sinds de laatste grondige inspectie in 2012 heeft gedoogd in afwachting van de renovatie. Dat besluit werd steeds uitgesteld en dat is nu zo vaak gebeurd dat een nieuwe inspectie noodzakelijk was, zeker met de intussen verscherpte wettelijke brandveiligheidseisen. Van april tot september vond de nieuwste inspectie plaats en daaruit blijkt dat de absolute ondergrens niet eens meer wordt gehaald. Er zijn onacceptabele veiligheidsrisico’s.

Reële kans op brand
‘De kans op een brand in deze panden is reëel, en de gevolgen van een eventuele brand zullen een grote materiële schade met zich meebrengen. De immateriële schade wordt veroorzaakt doordat aanwezige personen gevaar lopen door rookverspreiding naar de vluchtroutes, waardoor gebruikers niet tijdig het gebouw kunnen verlaten’, valt in het collegebesluit te lezen. Deuren sluiten niet goed, brandscheidingen ontbreken en er is veel spiegeldraadglas in het gebouw wat ervoor kan zorgen dat rook zich sneller verspreid. Er moeten direct diverse maatregelen worden genomen. De kosten daarvoor zijn zes ton. Die wordt uit de gemeentelijke reserve gehaald.

Duidelijkheid in december

Wethouder Willem-Jan Stegeman (D66) hoopt dat in december duidelijk is of de gemeente in het huidige pand blijft, naar een nieuw bestaand gebouw gaat of dat er een heel nieuw gebouw wordt betrokken. Dan wordt ook besloten of in het gebouw grote of kleinere maatregelen worden genomen. Volgens Stegeman dreigt er geen acuut gevaar en voelt niemand zich onveilig, zegt hij tegen RTV Utrecht. ‘Niemand voelt zich nu onveilig maar we moeten ook niet zo lang wachten totdat dat wel het geval is.’

Onderhoud is erbij ingeschoten
Fractievoorzitter Hans van Wegen van oppositiepartij Burgerpartij Amersfoort vindt dat de gemeente de huidige situatie zelf heeft gecreëerd. ‘De raad heeft elk jaar de begroting goedgekeurd. Daar zaten steeds enkele tonnen voor onderhoud bij. De laatste vier á vijf jaar is die niet voor onderhoud gebruikt, maar gereserveerd voor renovatie van dit volledig met asbest gevulde stadhuis. Het reguliere onderhoud is erbij ingeschoten.’ Daar ligt volgens Van Wegen het grote probleem. ‘Je moet op tijd schoonmaken en wanddeuren repareren. Je werk goed doen.’ Hij ziet in de scherpe oproep een truc om de druk op de ketel te houden en alsnog de beoogde renovatie van het stadhuis erdoor te krijgen. ‘Wij verzetten ons daartegen. Wij zijn juist groot voorstander van een modern gebouw. Daar is 30 miljoen euro voor beschikbaar.’

Bron: Binnenlands Bestuur