Moties en AmendementenSociaal

Motie – Geld voor Innovatie in de Zorg

Apart geld voor innovatieve ontwikkelingen in de Zorg

Amersfoort, 29 Oktober 2018

De raad van de gemeente Amersfoort

Overwegende dat:

  1. De Ziekenhuis voorzieningen in Nederlands steeds meer onder druk komen te staan.
  2. Ook ons Meander Medisch Centrum volgens de BDO-Benchmark in 2017 een fors verlies leed
  3. Het Meander Medisch Centrum in de lijst van 66 algemene ziekenhuizen van de 39ste naar de 59ste plek zakte
  4. Dat wellicht – apart – geld vanuit Amersfoort, voor innovatieve ontwikkelingen in de zorg het Meander Medisch Centrum daarbij kan helpen

Draagt het college op:

·       Op korte termijn in overleg te treden met de leiding van het Meander Medisch Centrum om over bovenstaande 4 punten van gedachten te wisselen

·       En de gemeenteraad hier middels een College bericht daar over te informeren.

Ralph Langendam

en

Hans van Wegen