Financieel GezondIn de mediaRenovatie Stadhuis

In de media – AD – Keus plek Stadhuis geen gelopen koers

© Saskia Berdenis van Berlekom

Keus plek nieuw stadhuis in Amersfoort nog geen gelopen koers

De Amersfoortse politiek laat zich nog niet verleiden om nu al een keuze te maken voor een plek waar het nieuwe stadhuis moet komen.Piet van Dijk 18-12-18, 22:15 Laatste update: 22:34 

Wel komt er op korte termijn een klankbordgroep van raadsleden, die een duidelijke onderzoeksopdracht gaat formuleren voor wethouder Willem-Jan Stegeman (D66).

Tijdens een eerste rondetafelgesprek over de opties voor een nieuw stadhuis was vanavond alleen Hans van Wegen (Burger Partij Amersfoort) uitgesproken. Voor hem is het Trapezium de beste plek, in combinatie met woningen en winkels. Ook de VVD en Denk bleken voorstander van die locatie, hoewel de nabijheid van verkeersplein Nieuwe Poort – dat nu het verkeer al niet goed kan verwerken – als probleem wordt gezien.

Behalve het rechtbankgebouw op het Stationsplein, de voorkeur van het college, willen behalve de BPA alle partijen ook andere locaties in beeld houden. De meeste fracties vinden dat de wegingscriteria die er zijn losgelaten op het zevental geopperde nieuwbouwlocaties nog nadere bestudering en bespreking verdienen en wellicht moeten worden aangevuld.

Waarom de ene locatie meer punten krijgt voor bijvoorbeeld bereikbaarheid of inpasbaarheid, is de politici niet altijd duidelijk. Rob Molenkamp (SP) miste het criterium duurzaamheid (‘afbreken van de rechtbank kost zoveel CO²’). Menno Fousert (Amersfoort2014) vindt dat de impact op de omgeving ook meetelt. Youssef el Messaoudi (GroenLinks) vindt dat bereikbaarheid per fiets hoger moet worden aangeslagen.

El Messaoudi noemde het ‘niet netjes’ van wethouder Willem-Jan Stegeman (D66) dat hij van dit eerste rondetafelgesprek al een ‘verkapte peiling’ maakte over de rechtbanklocatie. Stegeman bestreed dat, hij zag de avond als een open gesprek over de toekomst van het stadhuis. ‘Geen dogma’.

Koopgoot

Er kwamen vanavond nog twee alternatieven langs: de koopgoot van Amicitia als baliefunctie (CDA) en een combinatie van bestaande kantoren aan het Stationsplein (PvdA). De voorstellen werden al snel door andere partijen en wethouder Stegeman (D66) als onhaalbaar van tafel geveegd. Hij is groot voorstander van het stadhuis op één locatie, uitgangspunt nummer 1 voor het college. Met dat principe bleken politici het eens.

Bron: https://www.ad.nl/amersfoort/keus-plek-nieuw-stadhuis-in-amersfoort-nog-geen-gelopen-koers~a4c22fd0/