CultuurFinancieel GezondKwaliteit van bestuurPersberichtVideo

Persbericht – Raadsenquête over MOA (Video)

Uit het rapport van onderzoeksbureau Blue Yard naar het faillissement van Museum Oud Amelisweerd (MOA) blijkt dat de exploitatie volgens het ondernemingsplan, dat onder regie van Amersfoort in C is opgesteld, onhaalbaar was en dat hiervoor van verschillende kanten gewaarschuwd was. Het plan is toch doorgezet, omdat het ‘een aantal andere problemen oploste en verschillende belangen diende’. Zo had de gemeente Amersfoort bijvoorbeeld belang bij het doorvoeren van een flinke bezuiniging op het programma Cultuur/Musea.

In de raadsvergadering van 5 februari 2019 werd de raad de volgende peilpunten voorgelegd.

  1. Wat is uw mening over de resultaten van het Blue Yard onderzoek en in het bijzonder de conclusies en opmerkingen over de rol van de gemeente Amersfoort en Amersfoort in C daarin?
  2. De gemeente Utrecht heeft onlangs onderzoek laten doen naar de gang van zaken rond het faillissement van MOA. Vindt uw fractie dat er ook een (extern) onderzoek moet komen naar de specifieke rol van de gemeente Amersfoort en Amersfoort in C in dit dossier?
  3. Zo ja heeft uw fractie dan een voorkeur voor:
    1. een onderzoek door externe onderzoekers, waarbij het opdrachtgeverschap en de begeleiding van het onderzoek worden gedelegeerd aan een begeleidingscommissie (ex art. 84 Gemeentewet). De samenstelling, werkwijze en ondersteuning van de begeleidingscommissie worden in een apart raadsvoorstel voorgelegd.
    2. een onderzoekscommissie in de zin van artikel 155a van de Gemeentewet. Conform lid 8 van genoemd artikel worden op korte termijn bij verordening door de raad nadere regels gesteld met betrekking tot de onderzoekscommissie.

Wat de BPA betreft komt de onderste steen in dit schrijnende dossier nu boven en dus steunen we alle peilpunten. Dit dossier is het resultaat van minstens 18 jaar falend D66-cultuurbeleid. Wij zien graag zowel een extern onderzoek als een raadsenquête waarin de betrokkenen onder ede worden gehoord.

Zoals verwacht wordt dit initiatief niet gesteund door de coalitie en de PvdA (vorige periode nog onderdeel van de coalitie), maar wel door de meeste oppositiepartijen. De coalitiepartijen waaronder GroenLinks en ChristenUnie stellen respectievelijk dat “cultuur wat geld mag kosten” en dat “controle niet nodig is voor dit ‘kleine’ bedrag”. De BPA ziet dit anders, want in de volgende raadsperiode vindt men bijvoorbeeld dat verkeer wat geld mag kosten en er geen verder onderzoek naar de enorme kostenoverschrijding van de Westelijke Ontsluiting nodig is.

De meerderheid van de gemeenteraad ontneemt het geheel, door zowel het externe onderzoek als de raadsenquête niet toe te staan, de mogelijkheid om haar controlerende taak serieus uit te oefenen. De BPA vindt dit zeer kwalijk. Het lijkt er op dat de coalitie alle gelederen gesloten houdt en ook de oppositie buiten spel zet voor de komende drie jaar.

Zie ook het AD-artikel over dit onderwerp.