In de mediaKwaliteit van bestuur

In de media – VNG – ICT Voorzieningen en Digitalisering

‘Grote stukken niet alleen digitaal’

19 februari 2019 | Leo Mudde

Het ministerie van BZK vindt het denkbaar dat in bepaalde gevallen raadsleden hun stukken op papier krijgen in plaats van uitsluitend digitaal.

Namens de minister schrijft de directeur-generaal Bestuur van het ministerie, Chris Kuijpers, dat ‘de vraag gesteld kan worden of het redelijk is dat ook zeer omvangrijke stukken digitaal worden verzonden’.

Hij reageert hiermee op vragen van fractievoorzitter Hans van Wegen van de Burger Partij Amersfoort (BPA). In Amersfoort ontvangen de raadsleden hun stukken digitaal, inclusief omvangrijke documenten als de begroting, de jaarstukken en de bijlagen. Van Wegen wilde weten hoe het ministerie hierover denkt.

Volgens Kuijpers is het van belang dat raadsleden hun taak op een goede manier kunnen uitvoeren. Het is daarom denkbaar dat gemeenteraden met hun colleges afspreken dat voor stukken van een bepaalde omvang (‘bijvoorbeeld vanaf 100 of 250 bladzijden’) papieren exemplaren worden verzorgd, bijvoorbeeld één exemplaar per fractie.

Van Wegen kaartte in zijn brief aan BZK ook de vergoeding aan die raadsleden in Amersfoort krijgen voor hun ICT-faciliteiten. Die vergoeding is bepaald op maximaal 500 euro voor een raadsperiode van vier jaar.

Volgens Kuijpers is die situatie sinds 1 januari 2019 achterhaald. Een financiële vergoeding voor ICT-voorziening is nu niet meer mogelijk. In plaats daarvan geldt het nieuwe rechtspositiebesluit waarin staat dat colleges ICT-voorzieningen ter beschikking stellen aan raadsleden, inclusief abonnementen, die noodzakelijk zijn om hun functie uit te oefenen.

Bron: VNG

Lees hier de brief van de BPA aan de minister van BZK en het antwoord van de minister.