Kwaliteit van bestuurVragen

Vragen – Foeilelijke Rode Fietsenrekken op het Havik


Nummer: 2019-033

Datum: 5 Maart 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: vreselijk lelijke Rode Fietsenrekken op het Havik in Amersfoort


Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande BPA Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is het College op de hoogte van onderstaande BPA toelichting?
  2. Is het College op de hoogte dat afd: Monumentenzorg zich met iedere detail (en terecht !) bemoeit als het gaat over de detaillering van de historische huizen
  3. op het Havik ?
  4. Zo ja, wat vindt het College dan van dit plan van de afd: Verkeer om deze grote,
  5. 6 meter brede Rode Fietsenrekken te gaan plaatsen op het Havik ?

BPA Toelichting:

Recent kregen bewoners van het Havik in Amersfoort, de oudste historische haven van Amersfoort, een beschermd stadsgezicht, van de afd: Verkeer een brief in hun brievenbus.

Daarin werd aangekondigd dat het eerste Rode Fietsenrek, zoals nu reeds geplaatst op de Kamp nr. 54 ook op het Havik bij nr. 17 zal wordt geplaatst.


Zie ook de antwoorden op deze schriftelijke vragen.