OverlastVragen

Vragen – Geluidsoverlast door Veegwagens

Nummer: 2019-054

Datum: 16 April 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Geluidoverlast door dagelijks vegen met veegmachine


Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande BPA Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is het College op de hoogte van onderstaande toelichting?
  2. Is het College bereid om, buiten het Kern-Winkel gebied en de vier Pleinen (Varkensmarkt, OLV-Plein, de Hof, en Appel-Groenmarkt) deze luidruchtige machine “te verbieden” om ook nog de woonwijken in te gaan?
  3. Zo ja, wanneer?
  4. Zo nee, waarom niet?
  5. Is het College bekend met het feit dat er ook bijna geruisloze, elektrische Veegmachines bestaan? (Zie de BPA toelichting hieronder, zie Arnhem)
  6. Is het College bereid, om in overleg met Amfors en/of de ROVA, deze elektrische machines te gaan inzetten?
  7. Zo ja, wanneer?
  8. Zo nee, waarom niet?
  9. Is het College bekend met het feit dat dit huidige type Veegmachine al het zand tussen de Straat-klinkers uitzuigt, waardoor het straatwerk (bijv. op het Stadhuisplein, de Langestraat, Utrechtsestraat, Kamp enz.) er behoorlijk “rammelend” bij ligt?

BPA Toelichting:

Veel burgers ergeren zich aan het nutteloze vegen van, de al schone straten, in onze (binnen) stad, en de daarmee gepaarde gaande gigantische geluid overlast voor bewoners en bezoekers ?

Dit gebeurt iedere Maandag t/m Vrijdag van 07.45 uur tot 15.45 uur.

Waar overigens buiten de herfstperiode geen noodzaak voor bestaat! (behoudens het Uitgaansgebied in het centrum en marktpleinen)

Is het College bekend met elektrisch aangedreven, kleinere veegwagens in bijvoorbeeld Arnhem.

De stad Arnhem is in een klap, dankzij de inzet van deze elektrische veegwagens,  weer “stil” geworden.

Zie ook de antwoorden op deze schriftelijke vragen.