OverlastParkeren / AutoluwVeiligheidVragen

Vragen – Autoluwe Binnenstad – Deel 1

Nummer: 2019-059

Datum: 8 Mei 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: de eerste BPA vragen over de Autoluwe Binnenstad –  I –


Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande BPA Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is het College op de hoogte van onderstaande toelichting?
  2. Op dit moment zijn scooters, brommers en fietsen al verboden in de binnenstad. Hoeveel capaciteit ( aantal Fte’s over de 7 x 24 uur per week / Fte’s die per persoon maar 38 uur per week mogen werken !) heeft het College thans beschikbaar voor het handhaven van deze reeds bestaande, en toekomstige regelgeving c.q. handhaving ?
  3. Auto’s worden straks geweerd d.m.v. geautomatiseerde systemen. Is zoiets volgens het College ook haalbaar voor scooters, motoren en brommers ?
  4. Zo nee, hoe gaat het College dat dan aanpakken ?
  5. Hoe gaat het College om met de auto van mantelzorgers van bewoners in de binnenstad ? – Graag duidelijk toelichten –
  6. En hoe gaat het College om met bezoekers die kinderen of ouderen in de binnenstad willen afzetten vanwege hun beperkte mobiliteit? Graag duidelijk toelichten –
  7. En hoe gaat het College om, na 11.00 uur bij bijvoorbeeld het bezoek van dienstverleners zoals klussers, elektriciens, loodgieters, CV onderhouds-mensen, maar vooral Storingsdienst, Alarmeringen Monteurs enz. ?
  8. Is het College op de hoogte dat zowel het Havik als de Korte Gracht geheel auto parkeer vrij worden, dat wil zeggen, dat daar geen parkeer plekken meer komen?
  9. Maar waarom laat het College de parkeerplekken op de historische Appelmarkt en de Lange Gracht dan ook niet vervallen ?

BPA Toelichting:

Het College maakt nu definitieve plannen om de historische binnenstad van Amersfoort , tussen de Westsingel, Zuidsingel, Weversingel, het Zand en de Breestraat geheel Autoluw te maken.

Dat wil zeggen, alleen bevoorrading voor 11.00 uur en daarna alleen toegang in dit gebied per auto voor bewoners, ontheffingen en hulpverlening.

De fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Ralph Langendam

en

Hans van Wegen

Zie ook de antwoorden op deze schriftelijk vragen.