Parkeren / AutoluwVragen

Vragen – Parkeren is vooruit zien

Nummer: 2019-138

Datum: 26 november 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Toekomstig Parkeren in Amersfoort ( en Regeren ) is vooruit zien.


Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande BPA Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het College op de hoogte van de BPA toelichting zoals hieronder vermeld ?
 2. Is het College bereid om met de gemeenteraad en met de D66-wethouder (belast met het nieuwe stadhuis) en de VVD-wethouder (belast met verkeer) een werkbezoek aan de gemeenten Den Bosch, Deventer en Zwolle te gaan brengen? Hier kunnen zij zich dan, onder leiding van de lokale gemeentelijke hoofden van verkeer in Den Bosch, Deventer en Zwolle, laten inspireren tot hun innovatieve parkeeroplossing in deze drie historische binnensteden Den Bosch, Deventer en Zwolle.
 3. Onderschrijft het College dat zeker bij verkeer- en parkeerbeleid regeren, echt vooruitzien is?
  1. Zo nee, waarom niet?
  2. Zo ja, waaruit blijkt de vooruitziende visie van het College op dit gebied?
 4. Onderschrijft het College de toekomstige noodzaak ( zeker bij het toekomstige ook Auto-luw maken van de tweede ring van onze historische binnenstad ) voor veel meer parkeerplaatsen, zeker ook voor Vergunninghouders, nabij de huidige historische binnenstad van Amersfoort ?
  1. Zo ja, hoe is het College voornemens om in deze behoefte te gaan voorzien?
  2. Zo nee, waarom niet?
 5. Ziet het College de noodzaak tot de aanleg van een grote ( gemeentelijke ) parkeergarage / transferium om net als andere grote steden het aanstaande mobiliteitsprobleem voor te zijn?
  1. Zo ja, welke opties ziet het College hiertoe?
  2. Zo nee, waarom niet?
 6. Beschouwt het College het Trapezium terrein als een geschikte locatie voor de aanleg van een grote ( gemeentelijke ) parkeergarage / transferium in combinatie met de nieuwe stadhuisfunctie?
  1. Zo ja, hoe zou het College dit willen vormgeven?
  2. Zo nee, waarom niet?
 7. Onderschrijft het College mogelijkheden om het Trapezium terrein hiermee een extra verbindende functie te geven tussen de historische binnenstad en het huidige NS station?
  1. Zo ja, onderschrijft u dan ons voorstel tot deze unieke en eenmalige kans ?
  2. Zo nee, waarom niet?

BPA Toelichting:

Recent heeft de gemeenteraad besloten tot de aanleg van het nieuwe Stadhuis op het Trapezium terrein ingesloten tussen de NS Spoorlijn, de Amsterdamseweg en de Piet Mondriaanlaan.

Daarnaast werkt de gemeente aan het autoluw maken van de binnenstad van Amersfoort. Eerst binnen de eerste grachtengordel, maar daarna waarschijnlijk ook het gebied tussen de eerste en tweede grachtengordel.

Het valt te verwachten dat de historische binnenstad van Amersfoort, net als die van Amsterdam en Utrecht, steeds drukker wordt. Regeren is vooruit zien en dus is het een utopie om te denken dat al deze bezoekers met de trein of de fiets zullen komen.

Alleen D66-ers en GroenLinks-ers lijken hierin te geloven.

Andere historische middeleeuwse steden zoals Den Bosch, Deventer en Zwolle hebben het auto parkeren nu al uitstekend opgelost door (gemeentelijke ) parkeergarages en transferia pal tegen de Binnenstad aan te plaatsen.

In Zwolle sta je op deze manier binnen 5 minuten lopend voor het museum De Fundatie en in Den Bosch binnen 5 minuten lopend voor de Kathedraal de Sint Jan.

De Burger Partij Amersfoort (BPA) ziet in Amersfoort NU nog slechts één plek om zo’n gemeentelijke parkeergarage aan te leggen voor Bezoekers en Binnenstadbewoners die daar met hun Parkeervergunning kunnen gaan parkeren. Te weten hetzelfde Trapeziumterrein.

Wanneer Amersfoort dit slim aanpakt is het parkeerprobleem toekomstbestendig en duurzaam opgelost. Daarvoor moet wel, het gehele Trapezium terrein worden uitgegraven en van een twee (of drie) laags Parkeergarage worden voorzien.

Dit kan tegenwoordig zelfs zonder mechanische ventilatie, maar met natuurlijke ventilatie, mits en aan alle kanten half verdiepte openingen voor lucht toe- en afvoer worden aangelegd. Het huidige hoogteverschil biedt daar ruimschoots de mogelijkheden toe.

Daarnaast ziet de BPA mogelijkheden om het Trapezium hiermee een verbindende functie tussen de binnenstad en het NS station te geven.

Ook biedt het de mogelijkheid om meer mensen, vanuit de Binnenstad, naar de aangekondigde nevenfuncties binnen het nieuwe stadhuis te trekken. Daarmee wordt het nieuwe stadhuis, volgens de BPA, straks een echt huis van de stad.

Ralph Langendam

en

Hans van Wegen

fractie Burger Partij Amersfoort (BPA)