Parkeren / AutoluwVragen

Vragen – Blauwe Zone Euterpeplein

Nummer: 2020-022

Datum: 5 Februari 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Parkeren goed reguleren, ook dat is Regeren – II –


 1. Is het College op de hoogte van de BPA-toelichting zoals hieronder vermeld?
 2. Waarom is er destijds voor gekozen om de Blauwe zone alleen voor vrijdag en zaterdag op het Euterpeplein in te voeren en niet gelijk voor de hele week?
 3. Onderkent het College het grotere Parkeerprobleem dat er op het Euterpeplein zal ontstaan, wanneer het Parkeerbeleid niet wordt aangepast na opening van de Boni aan het Euterpeplein?
  • Zo ja, hoe denkt het College dit probleem op te lossen en binnen welke termijn?
  • Zo nee, waarom niet?
 4. Onderschrijft het College de stelling van de BPA dat een Parkeerregulering voor alle 7 dagen van de week voor het Euterpeplein een goede zaak is?
  • Zo nee, waarom niet?
 5. Ziet het College de uitbreiding van de Blauwe zone naar 7 dagen per week als een verbetering van de Parkeerregels op het Euterpeplein?
  • Zo nee, waarom niet?
 6. Ziet het College deze uitbreiding van de Blauwe zone naar 7 dagen per week als een gedegen structurele oplossing voor de voorziene Parkeerproblemen?
  • Zo nee, waarom niet?
 7. Is het College voornemens om een proactieve in plaats van reactieve houding aan te nemen ten aanzien van Parkeerbeleid? Dit door het voortouw te nemen in plaats van af te wachten op verzoeken van winkeliers en omwonenden?
  • Zo nee, waarom niet?

BPA Toelichting:

Sinds februari 2016 is er (eindelijk) een Blauwe Zone op het Euterpeplein.

De BPA heeft jaren en jarenlang verzocht om deze Parkeerregulering: maximaal 2 uur parkeren op het Euterpeplein met een Parkeerschijf achter de voorruit.

Eveneens jaren en jarenlang hebben de diverse Colleges deze maatregel tegen gehouden, omdat er naar eigen zeggen onvoldoende Handhavingscapaciteit was.

Echter, omdat de meeste mensen deugen ( zie ook het boek “De meeste mensen deugen” van Rutger Bregman ) staat 98 % van de huidige Auto parkeerders ( op Vrijdag en Zaterdag ) niet langer dan 2 uur op het Euterpeplein, waardoor de Handhaving in de praktijk minder noodzakelijk is om de maatregel effectief te laten zijn.

Binnenkort gaat, ook op Zondag, de nieuwe supermarkt van de Boni op het Euterpeplein open.

Diverse winkeliers, omwonenden en belanghebbenden zijn er daarom direct bij gebaat dat de huidige Blauwe Zone van max 2 uur parkeren op alle 7 dagen van de week gaat gelden!

Ralph Langendam

en

Hans van Wegen

fractie Burger Partij Amersfoort (BPA)