Corona pandemiePersberichtVeiligheidVideo

Persbericht – De nieuwe vergadermethode i.v.m. Corona

Ofschoon het belangrijk is dat het democratisch proces doorgang vindt, dient de raad zich af te vragen of alle onderwerpen van de raadsagenda wel urgent genoeg zijn om tijdens deze crisissituatie te behandelen.

Naar de mening van de Burger Partij Amersfoort (BPA) zou er namelijk nogal wat geschrapt kunnen worden.

Want:

De voorgestelde maatregelen van het RIVM zijn niet gericht op het voorkomen van besmetting, maar slechts op het vertragen ervan.

Oftewel, om het reproductiegetal (R0) zo laag mogelijk te houden. Fysieke vergaderingen volgens de richtlijnen van het RIVM kunnen een infectie niet voorkomen, terwijl een digitale vergadering dit wel kan. Juist omwille van de continuïteit van democratische besluitvorming is de BPA dan ook voorstander van het zo veel mogelijk digitaal vergaderen tijdens deze crisis. Nu de juridische mogelijkheid zich openbaart tot digitaal vergadering is de BPA van mening dat alle gemeenteraden er verstandig aan doen om dit voor zo veel mogelijk vergaderingen te omarmen.

Echter:

De BPA kan zich voorstellen dat fysiek vergaderen soms onvermijdelijk is. In dat geval stellen wij voor om te vergaderen op een locatie die een zo breed mogelijke uitleg van de richtlijnen van het RIVM mogelijk maakt.

De raadszaal in Het Stadhuis (HS) is daarvoor per definitie ongeschikt, omdat het bij voltallige aanwezigheid van de raad, de aanwezigen niet in staat stelt om anderhalve meter afstand te bewaren.

Bovendien is het luchtbehandelingssysteem uiterst onbetrouwbaar.

In plaats daarvan stellen wij dan ook voor om samen te komen in een grote sporthal, zoals bijvoorbeeld de Juliana van Stolberg Sporthal van de SRO.

( Daar vond twee jaar geleden de hertelling plaats van de Gemeenteraadsverkiezingen. )

Niet alleen is hier bij voltallige aanwezigheid van de raad en ondersteuning voldoende ruimte om maar liefst 3 tot 3,5 meter afstand te houden; ook is er een zeer grote tribune die voldoende uitwijkmogelijkheden biedt voor evt. insprekers.

Tot slot is het luchtbehandelingssysteem wel van goede kwaliteit en het volume van de ruimte voldoende om de infectiedruk laag te houden.

En daar is de Audio en Video, voor de life-stream, zeer eenvoudig te instaleren

De BPA fractie, Ralph Langendam en Hans van Wegen.