OverlastVeiligheidVideoVragen

Vragen – Noodverordening tijdens de Jaarwisseling

 1. Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)?
 2. Herkent het College zich in het beeld van de landelijke veiligheidsdiensten dat het landelijk vuurwerkverbod grote gevolgen zal hebben voor de handhaving van veiligheid en openbare orde?
  • Zo nee, waarom niet?
 3. Hoe kijkt het College vooruit naar de Amersfoortse situatie rondom de jaarwisseling in vergelijking met de landelijke beelden en trends?
 4. Herkent het College zich in het beeld dat de vrijwillige bereidheid tot naleving van het vuurwerkverbod is afgenomen, ook in Amersfoort?
  • Zo ja, waar blijkt dit uit?
  • Zo nee, waarom niet?
 5. Neemt het College extra maatregelen rondom de jaarwisseling om het handhaven van de openbare orde en veiligheid te bevorderen?
  • Zo ja, welke maatregelen?
  • Zo nee, waarom niet?
 6. Neemt het College extra maatregelen om de bereidheid tot naleving van het vuurwerkverbod te verbeteren?
  • Zo ja, welke maatregelen?
  • Zo nee, waarom niet? 
 7. Is het College voornemens om een Noodverordening dan wel een Noodbevel in te stellen om in te spelen op het verhoogde dreigingsniveau rondom de jaarwisseling?
  • Zo ja, voor welke periode en voor welke locaties?
  • Zo nee, waarom niet?
 8. Hoe duidt het College het toestaan van carbidschieten binnen de gemeente Amersfoort tijdens de jaarwisseling in relatie tot de landelijke wens de ziekenhuizen zo veel mogelijk te ontlasten?
 9. Ziet het College een extra moeilijkheid voor de politie in het handhaven van het vuurwerkverbod op basis van geluid als er explosies van carbid rond dezelfde tijd hoorbaar zijn?
  • Zo nee, waarom niet?
 10. Is het College van mening dat zij ook een verantwoordelijkheid heeft naar de ziekenhuizen om de druk op de eerste hulp te helpen beperken?
  • Zo nee, waarom niet?
 11. Is het College bereid tot het instellen van een gemeentelijk verbod op carbidschieten rond de jaarwisseling?
  • Zo nee, waarom niet?

Toelichting door de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA):

Ook de gemeente Amersfoort ziet zich geconfronteerd met het landelijk vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling. Het is de verwachting van de onder meer de veiligheidsregio’s en de politie dat het verbod grote gevolgen zal hebben voor de handhaving van de veiligheid en de openbare orde.

In aanloop naar de jaarwisseling worden we via de media geïnformeerd over een toename van het illegaal vuurwerk en de afname tot bereidheid van vrijwillige naleving van het verbod. Tegelijkertijd horen we in Amersfoort nu al iedere dag weer het knallen van vuurwerk; frequenter dan voorgaande jaren.

Uit de landelijk stijgende verkoop van benodigdheden voor carbidschieten valt te verwachten dat een significant aantal vuurwerk enthousiastelingen in deze activiteit hun toevlucht zullen zoeken. Carbidschieten is technisch complexer dan het afsteken van consumentenvuurwerk. Zonder het volgen van de juiste procedures is het risico op letsel aanzienlijk.

Aangezien het landelijk vuurwerkverbod tot doel heeft om de ziekenhuizen te ontlasten tijdens deze Coronacrisis is het voor de BPA onbegrijpelijk dat Carbidschieten binnen de gemeente Amersfoort wel wordt toegestaan tijdens de jaarwisseling.

Bovendien is het handhaven van het vuurwerkverbod door politie op basis van geluid lastiger als er ook knallen van carbidschieten te horen zijn.

De BPA maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkelingen en voorziet dan ook een buitengewoon onrustige jaarwisseling.

Daarom willen wij van het College weten of zij bereid is op de dreiging in te spelen door

– op voorhand – een gemeente brede noodverordening in te stellen in de periode rond de jaarwisseling.

Daarnaast ziet de BPA graag een gemeentelijk verbod op carbidschieten om de zorg zo veel mogelijk te helpen ontlasten.

De fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Ralph Langendam

En

Hans van Wegen

Ook al is het een hoax, deze video geeft wel een inkijkje in de gedachtewereld van jongeren.