Financieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstalVragen

Vragen – Uitkomst Bindend Adviesprocedure Projectontwikkelaar Vahstal – Deel 2

 1. Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)?
 2. Uitgaande van punt 42 in de eindbeslissing waarin wordt gesteld dat nog 244 woningen voor verrekening in aanmerking komen; binnen welke financiële bandbreedte ziet het College de mogelijke schadestaat uitkomen?
 3. Wat zijn de gevolgen voor de huidige begroting van de twee extremen van deze bandbreedte?
 4. Over punt 47 waarin wordt gesteld dat beide partijen in gelijke mate in het (on)gelijk kunnen worden gesteld; wat is het totaal aan juridische kosten (uitgesplitst naar voortgebrachte getuigen; bindend adviseurs benoemde deskundigen en overige) dat hiermee voor rekening van de gemeente Amersfoort komt?
 5. Over punt 48 waarin wordt verwezen naar de te voeren schadestaatprocedure; binnen welke termijn verwacht het College dat er duidelijkheid is over het totaal van de financiële gevolgen voor de gemeente Amersfoort?
 6. Is het College voornemens om voor de bekende onbekende hoogte van de schadestaat voor de gemeente een reservering op de begroting te treffen?
  • Zo nee, waarom niet?
 7. Is het College voornemens voor het toevoegen van voorgenoemde reserve een herstelbegroting aan de raad aan te bieden?
  • Zo ja, wanneer?
  • Zo nee, waarom niet?

Toelichting door de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA):

Naar aanleiding van de recente schriftelijke vragen 2021-003 van de BPA en de publicaties in De Stadsbron over de eindbeslissing in de bindend adviesprocedure Vahstal versus Amersfoort deelde de ambtelijke organisatie op 7 januari de eindbeslissing en de eerdere tussenbeslissingen in deze zaak met het college en de gemeenteraad.

Kennisgenomen hebbende van de inhoud van deze eindbeslissing (bijlage 1) heeft de BPA een aantal aanvullende vragen.

De fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Ralph Langendam

En

Hans van Wegen

Bijlage_bij_collegebericht_2021-005_Overleggen_stukken_bindend_advies_Vahstal_-_gemeente_Amersfoort

Zie ook onze eerdere schriftelijke vragen over dit onderwerp.