Binnenlands BestuurFinancieel GezondIn de mediaJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstal

Binnenlands Bestuur – ‘College Amersfoort trekt Rookgordijn op’

Bron: BinnenlandsBestuur

De gemeente Amersfoort is op grove wijze tekortgeschoten in haar contractuele verplichtingen. De (financiële) gevolgen hiervan heeft het college, ondanks vele waarschuwingen van onze zijde, genegeerd en deze heeft zij ten onrechte niet willen onderkennen. Dat schrijft projectontwikkelaar en bouwer Hans Vahstal aan de gemeenteraad. ‘Ook de gemeenteraad is onjuist en onvolledig geïnformeerd over dit geschil en de gevolgen er van voor de gemeente.’

De gemeente Amersfoort is op grove wijze tekortgeschoten in haar contractuele verplichtingen. De (financiële) gevolgen hiervan heeft het college, ondanks vele waarschuwingen van onze zijde, genegeerd en deze heeft zij ten onrechte niet willen onderkennen. Dat schrijft projectontwikkelaar en bouwer Hans Vahstal afgelopen donderdag in een aangetekende brief aan de gemeenteraad. ‘Ook de gemeenteraad is onjuist en onvolledig geïnformeerd over dit geschil en de gevolgen er van voor de gemeente.’

Financiële catastrofe

Eind december kwam de eindbeslissing in de al jaren durende arbitragezaak tussen Vahstal en de gemeente Amersfoort. In de erop volgende brief aan de gemeenteraad wees het college erop dat ‘beide partijen over en weer en in gelijke mate in het (on)gelijk zijn gesteld’. Vahstal maakt de raad er in zijn brief attent op dat het hier slechts gaat om de verdeling van gemaakte juridische kosten, niet om de hoofdbeslissing. Die vermeldt het college volgens hem bewust niet. ‘Het college trekt op deze manier een rookgordijn op om zo de financiële catastrofe, die veroorzaakt is door haar handelen uit het zicht te houden.’

Totaal onverantwoord en onnodig
De eindbeslissing was dat de gemeente Amersfoort haar afspraken met Vahstal niet is nagekomen, omdat zij heeft nagelaten hem grond voor 244 woningen aan te bieden. Hiervoor is de gemeente schadeplichtig en die schadeplichtigheid bedraagt tientallen miljoenen. Met de rente erop loopt de schade voor de stad op met duizenden euro’s per dag, schrijft Vahstal. ‘Vanuit mijn hoedanigheid als burger en ondernemer van de stad lijkt dit mij totaal onverantwoord en onnodig.’ Reden voor hem om de raad te informeren is dat het college zijns inziens ‘eindelijk haar verantwoordelijkheid moet nemen’.

Zo lang mogelijk rekken
‘Het college dient deze eindbeslissing te accepteren, in plaats van weg te lopen voor de realiteit en de zaken te rekken door middel van het voeren van (nieuwe) kansloze juridische procedures.’ Het college heeft de zaak steeds gefrustreerd, aldus Vahstal. ‘De tactiek van juridisch adviseurs en advocaten van de gemeente is eenvoudig maar in ethisch opzicht kwalijk: zo lang mogelijk rekken en rookgordijnen optrekken. De realiteit niet onder ogen zien. Niet in gesprek gaan om tot een oplossing te komen.’

Volstrekt onverantwoorde strategie
Hij wijst erop dat op zijn initiatief wederzijdse advocaten negen maanden lang in gesprek zijn geweest. Zijn advocaten werden daarbij steeds aan het lijntje gehouden, ‘waarna de gesprekken plotseling en zonder enige motivatie door de advocaten van de gemeente werden beëindigd’. ‘Een dure en volstrekt onverantwoorde strategie.’ Vahstal cs. bereiden nu de schadestaatprocedure voor om de aan hem te vergoeden schade te kwantificeren. Hij vreest dat die procedure door de kostbare ‘rekstrategie’ van het college weer jaren kan gaan duren. ‘Wij vragen u: is dit waar u voor kiest, wat in het belang van de stad is en wat voor u kloppend is?’

College wacht op advies
Het Amersfoortse college schreef eind december in de bewuste brief aan de raad dat het op basis van het uit te brengen advies van zijn advocaten een standpunt zal innemen over het vervolg. Daarover zou het college de raad zo spoedig mogelijk informeren. Op verzoek van de Burger Partij Amersfoort (BPA) heeft het college op 7 januari de eindbeslissing aan de raad verstrekt, maar ook tussenbeslissingen en een proces-verbaal van een mondelinge zitting zitten erbij. ‘Het toevoegen van de tussenbeslissingen en het proces-verbaal van deze mondelinge zitting vinden wij van belang om u een goed beeld te kunnen laten vormen van het verloop van de procedure in de afgelopen vijf jaar.’