AD Amersfoortse CourantBegroting en KadernotaFinancieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstal

AD Amersfoort – Proberen deze Amersfoortse wethouders hun eigen hachje te redden? Volgens Vahstal wel

Bron: AD Amersfoort

Wethouders Willem-Jan Stegeman (D66, Financiën) en Hans Buijtelaar (VVD, Vathorst): politiek verantwoordelijk voor de kwestie-Vahstal
Wethouders Willem-Jan Stegeman (D66, Financiën) en Hans Buijtelaar (VVD, Vathorst): politiek verantwoordelijk voor de kwestie-Vahstal © AD

Wethouders Hans Buijtelaar (VVD) en Willem-Jan Stegeman (D66) proberen in de kwestie-Vahstal hun eigen hachje te redden. Met een nieuwe stap naar de rechter hopen ze een definitieve eindbeslissing in het miljoenenconflict over woningbouw over de gemeenteraadsverkiezingen heen te tillen.

Die indruk krijgt ‘gebeten hond’ Vahstal, zo zegt hij in een reactie op de nieuwste ontwikkeling in de slepende kwestie. ,,Als de zaak in het nadeel van de gemeente wordt beslecht, kan ik me voorstellen dat er koppen moeten rollen in het college van burgemeester en wethouders”, aldus de projectontwikkelaar. ,,Over een jaar zijn er weer verkiezingen. Komt de definitieve uitspraak daarna, dan zijn deze wethouders in ieder geval niet meer persoonlijk aansprakelijk.”

Rechter

De explosieve uitspraak van de zelfverklaard ras-Amersfoorter is olie op het vuur in de kwestie, die sinds eind vorig jaar weer bovenaan de politieke agenda staat. Een groep adviseurs oordeelde in de laatste week van 2020 in een bindende uitspraak dat Amersfoort afspraken met de projectontwikkelaar heeft geschonden, waardoor hij 244 woningen niet heeft kunnen bouwen. De schade die Vahstal hierdoor geleden heeft, mag hij van de arbiters nu verhalen op de stad.

Afgelopen vrijdagmiddag meldde het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraadsleden dat ze het niet eens is met de uitspraak, en naar de rechter wil stappen om hem aan te vechten. Volgens burgemeester Bolsius en zijn wethouders zijn er meer woningen aangeboden dan de adviseurs stellen, en dat komt weer doordat de adviseurs zich baseren op vermeende fouten en interpretatieverschillen in tussenuitspraken, waarvan er in het langlopende conflict al zes gedaan zijn. 

Projectontwikkelaar Hans Vahstal.
Projectontwikkelaar Hans Vahstal. © Bram Petraeus

Volgens Vahstal staat het Amersfoort vrij om een procedure op te starten, maar maakt de gemeente weinig kans. ,,Het voordragen voor vernietiging van een bindende uitspraak heeft alleen zin als er in het proces grove fouten zijn gemaakt”, aldus de projectontwikkelaar. ,,Dat is hier niet het geval. Met deze stap duurt het allemaal alleen maar langer, en daar is de Amersfoorter niet bij gebaat.” Zolang er geen uitspraak is, loopt de wettelijke rente door. Mocht Amersfoort uiteindelijk moeten betalen, dan zal dat bedrag over bij wijze van spreken een jaar hoger zijn dan nu.

Om welk bedrag het op dit moment precies gaat (gesproken wordt over tientallen miljoenen euro’s), doet Vahstal het zwijgen. Dat moet blijken als de zogenoemde schadestaatprocedure wordt opgestart, en dat kan pas als er een uitspraak ligt waar geen van de partijen meer tegen in beroep gaat. Wat juridisch wél kan, is proberen er gedurende het nieuwe proces buiten de rechtszaal samen uit te komen. Amersfoort gaat dat opnieuw proberen, blijkt uit de brief van vrijdagmiddag.

Ik wil zeker weten dat een eventuele uitkomst van overleggen met de gemeente rechtsgel­dig is en dat afspraken worden nagekomen.Hans Vahstal, Projectontwikkelaar

De deur van zijn kantoor aan de Amsterdamseweg staat daarvoor open, aldus Vahstal, maar Amersfoort moet wel met een héél goed verhaal komen. ,,Én ik wil zeker weten dat een eventuele uitkomst daadwerkelijk rechtsgeldig is en dat afspraken worden nagekomen”, stelt de ontwikkelaar. ,,Het tegendeel is inmiddels te vaak gebleken en dat wil ik niet nog een keer.”

De gemeenteraad praat aanstaande donderdag verder over de kwestie-Vahstal, en ook over het besluit om weer naar de rechter te stappen. Wethouders Buijtelaar en Stegeman willen ondertussen niet reageren op de aantijgingen van Vahstal. ,,Liever gaat het college het gesprek aan met Vahstal, om te kijken hoe dit geschil beëindigd kan worden op een manier die recht doet aan zijn belangen en die van de gemeente”, aldus woordvoerder Sharon Sourbag. ,,Die gesprekken starten wat ons betreft binnenkort.”