Financieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstalVragen

Vragen – Gebrekkige uitvoering van de definitieve vaststellingsovereenkomst 1998 met Vahstal

  1. Is het huidige College en met name D66 wethouder Stegeman + onze Burgemeester Bolsius op de hoogte van de Contractuele regeling (DV ‘98) over het aanbieden van woningbouwkavels en/of het accepteren daarvan?
  2. Het Bindend Advies van december 2020 is duidelijk, Amersfoort heeft op alle punten praktisch (helaas, helaas) verloren. Maar wat is de reactie van het College over het feit dat Het Stadhuis (HS) in de periode 29 september 2005 en 29 september 2015 zich niet aan de afgesproken spelregels uit de DV ‘98 heeft gehouden?
  3. Hoe gaat het College nu verder praten met Vahstal zonder schriftelijke Mandaat van de gemeenteraad en/of College en mede – apart – ondertekend door de Burgemeester van Amersfoort?
  4. Iedere maand dat Amersfoort wacht, kost het de gemeente Amersfoort per maand – extra op de hoofdsom – een kwart miljoen rente (berekening van de Burger Partij Amersfoort (BPA) / Op welke termijn denkt het huidige College deze (helaas verloren) Bindende Procedure te gaan oplossen?
  5. Uit onderstaande valt te constateren dat het projectteam 10 jaar lang niet in staat is gebleken het afgesproken stappenplan uit te voeren. Hoe gaat het College de kwaliteit van toekomstige aanbiedingen garanderen?
  6. Wat is, volgens het College, de oorzaak van het feit dat het stappenplan niet volgens afspraak is uitgevoerd?
  7. Hoe is het College voornemens het vertrouwen te herstellen naar alle projectontwikkelaars die dit dossier op de voet volgen en zien dat de gemeente structureel in gebreke blijft?

Toelichting door de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA):

N.a.v. de Uitspraak van december 2020 van de Bindend Adviseurs inzake Vahstal heeft de BPA verschillende gesprekken met alle betrokkenen gevoerd.

Daaruit blijkt dat beide partijen – de gemeente Amersfoort en de projectontwikkelaar Vahstal – in de Definitieve Vaststellingsovereenkomst van 1998 een stappenplan hadden afgesproken (zie Bijlage)

De 2 Stappen hierin (zie Bijlage) zijn wat de BPA betreft helder en niet voor meerdere uitleggen vatbaar.

Wel blijkt hieruit dat de gemeente Amersfoort in de periode 29 september 2005 tot 29 september 2015 zich, van de 14 aanbiedingen aan Vahstal, zich maar 7 keer aan “de afgesproken spelregels” heeft gehouden.

Zowel VVD-wethouder Buijtelaar als D66 wethouder Stegeman waren tot eind april 2021 bezig om deze zaak met Vahstal “vlot” te trekken, echter zonder enig juridisch bindend schriftelijk Mandaat van de Gemeenteraad en/of het huidige College!

Nu in mei 2021 staat D66 wethouder Stegeman er alleen voor.