Westelijke Ontsluiting

BPA Vragen Samenhang Westelijke Ontsluiting en Stadsring

Schriftelijke vragen aan het college
ex. artikel 47 Reglement van orde van de raad

Nummer:
Datum: 20 April 2022
Aan de voorzitter van de raad
Steller: fractie Burger Partij Amersfoort
Onderwerp: koppeling van de Westelijke Ontsluiting aan ( water in ) de Stadsring

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het College van de hieronder aangegeven BPA Toelichting m.b.t. de
  Westelijke Ontsluiting (WO) en de Stadsring op de hoogte ?
 2. Is het College nog steeds van mening dat de Westelijke Ontsluiting (WO), door
  de BPA al ruim twee jaar geleden berekend op 94,5 miljoen euro, nog steeds
  financieel haalbaar is ?
 3. Nu de fracties van D66 en GroenLinks met het idee komen om “het water in de
  Stadsring” terug te brengen zal de verkeerscapaciteit van de Stadsring zeer
  drastisch terug lopen.
  Is het College van mening dat een twee keer een-baans Westelijke Ontsluiting
  (WO) weg, die hoeveelheid verkeer er gemakkelijk bij kan hebben ?
 4. Zo ja, waar baseert het College dat op ?
 5. Zo nee, waarom niet, en wat heeft dat D66 / GroenLinks idee m.b.t. het “water
  terug in de Stadsring” voor gevolg voor het huidige ontwerp van de Westelijke
  Ontsluiting (WO) ?
 6. Alle huidige tunnels onder het NS-Spoor, in de rondweg in Vathorst, maar ook
  bij de Meridiaan-tunnel en in de Ringweg Koppel, hebben nu al, voorzieningen
  voor twee keer twee rijstroken onder het NS spoor door.
  Is het College, met de BPA fractie, niet van mening dat iedere beoogde nieuwe
  tunnel onder het NS-spoor door, in dit geval tussen de BW-laan en de
  Dierentuin, niet ook tenminste twee x twee rijstroken ( los van aan beide
  kanten, in de tunnel, twee fiets-stroken ) zo moeten krijgen ?
 7. Zo nee, waarom niet ?
 8. Zo ja, hoe denkt het huidige (en het toekomstige) College dat dan, met de
  huidige inflatie te kunnen financieren ?

De BPA fractie, Hans van Wegen.

——–

Toelichting

In de raadsvergadering van Dinsdag 19 April 2022 diende het SP raadslid Hugo Kruyt
de Motie 2022-063 M in, met de Titel: Stop aanbesteding van de Westelijke Rondweg.
Tot de verbazing van de BPA fractie reageerde de VVD wethouder Roald van der

Linde met de opmerking dat deze Westelijke Rondweg nog steeds nodig is voor de
verwerking voor het, nog steeds groeiende, toekomstige auto verkeer in samenhang
met de Stadsring, de toekomstige woningbouw in het Stations gebied en de Kop van
Isselt en de verkeers-veiligheid in Amersfoort.

Inmiddels bestaat er een D66 / GroenLinks idee van “het Water terug in de Stadsring”.

Maar iedereen op Het Stadhuis (HS) weet dat de huidige Stadsring van Hogeweg tot
aan Soest uit twee ( 2 ) x twee ( 2 ) rijbanen bestaat en dat de Westelijke Ontsluiting
getekend is, en ontworpen is, met twee keer een ( 1 ) rijbaan.

Dat is dus minimaal een 50 % reductie van de verkeerscapaciteit, mocht het Stadsring
verkeer ook via de Westelijke Ontsluiting (WO) moeten worden afgewikkeld.
En als er op een van deze twee keer een ( 1 ) rijbanen zich een 40 km brom-mobiel
bevind, een nog veel grotere reductie van de doorstroming.

Bovendien zijn twee keer een-baans wegen, zonder midden-afscheiding, vele male
onveiliger dat twee keer twee-baans wegen met midden afscheiding.

De reactie van de VVD wethouder kon, en kan, de BPA fractie dan ook niet plaatsen.