Burgemeester en Wethouders

De BPA reactie op Coalitie Akkoord 2022 – 2026 /

BPA reactie op Coalitie Akkoord 2022 – 2026.

Voorzitter de Burger Partij Amersfoort, de BPA, heeft 12 korte punten m.b.t. dit Coalitie Akkoord, te beginnen met de felicitaties.

 1. Amersfoort met meer wethouders dan Utrecht, Utrecht de vierde stad van NL, terwijl Amersfoort in NL op de 13-de plaats staat. Amersfoort met 158.000 burgers, en Utrecht met meer dan twee keer Burgers zoveel, namelijk 360.000 Burgers De oudste lokale partij in Amersfoort, de Burger Partij Amersfoort, de BPA, verbaast zich dan ook hogelijk dat in Amersfoort ambitieuze twintigers, zonder enige bestuurlijke management ervaring, als Wethouder al jaren en jaren bestaand team in Het Stadhuis gaan aansturen !

  Maar, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. => Chapeau voor deze Ambitie van D66 heer Bijlholt.
 1. De aarde en ons milieu. De afgelopen 50 jaar is de wereldbevolking gegroeid van 2 naar 8,5 miljard mensen / En tenminste 85 miljard koeien / varkens. Om over het pluimvee maar niet te spreken. Daar is de Aarde niet opgebouwd. De BPA merkt op dat slechts weinigen van onze jongeren dat beseffen, en helaas ook niet binnen de Partij voor de Dieren (PvdD) Echter de Partij van de Dieren krijgt daar nu iemand met ervaring voor, Chapeau heer Van Lammeren ( mooie achternaam voor iemand van de PvdD )
 1. Woningbouw. De woningbouw in Amersfoort is gebaseerd op grondopbrengsten in de Begroting. Met de huidige gigantische prijsstijgingen op Materiaal, Grondstoffen en Urenlonen verwacht de BPA gigantische problemen bij de huidige woningbouw ambities.
  Wat een Uitdaging voor de nieuwe wethouder van de ChristenUnie de heer Dijksterhuis.
 1. Sociaal. De BPA mist een duidelijke Visie voor het structureel oplossen van de Sociale Ongelijkheid en de Jeugdzorg. Ook het subsidie geld voor het structureel oplossen van de energie armoede en Isolatie-subsidie verdienen wat de BPA betreft veel meer aandacht. Maar realiseren jullie je wel dat het allemaal moet gebeuren binnen de bandbreedte van onze Begroting. De provincie Utrecht is wat dat betreft snoeihard, een onder Toezicht Stelling door de Provincie is zo gegeven. Amersfoort heeft hier al ervaring mee ! Ook hier een stevige uitdaging van de nieuwe wethouder van GroenLinks, mevrouw Nadia ( ik hou het veilig voor wat betreft uw, voor mij moeilijke, achternaam, excuses daar voor )
 1. De BPA is zeer tevreden met de Westelijke Ontsluiting, die wij ruim 2 jaar geleden al berekende op 94,5 miljoen minimaal. De BPA zou de nieuwkomers willen adviseren, kijk de nog steeds geheim verklaarde Arcadis Begroting er nog eens op na. De financiële schade voor Amersfoort in deze ligt nu op het bordje van de – reeds jaren gepokt en gemazelde – D66 wethouder van Financiën de heer Stegeman, veel succes hier mee.
 1. Wat de BPA betreft komt er voor de Dak en Thuislozen, meer speciaal de groep met psychische problematiek, weer veel meer opvang bij GGZ-Centraal Zon & Schild. Want veel kwetsbare mensen redden het niet nu ze zijn uitgeplaatst in een gehorige stapel flat ergens in een Vogelaar wijk. Ze verdienen 7 x 24 uur professionele begeleiding ter plekke ! Ook dit is een geweldige uitdaging voor de nieuwe wethouder van het CDA mevrouw Paffen !
 1. Nog zo’n mooi punt, de openbare toiletten. De Jeugd onder ons weet niet dat Het Stadhuis (HS) er ruim 5 jaar over heeft gedaan om het openbare toilet onder de Waag bij de Joris Kerk, te repareren. Volgens de huidige normen verdient alleen de Binnenstad – incl het Eemplein – alleen al 10 openbare toiletten en daarnaast 10 Plaskruizen, of in Amsterdam Krul geheten.

  Dit soort zaken hebben wat de BPA betreft heel veel te maken met Public Affairs , maar Bestuurlijke Zaken, maar zeker met Veiligheid en Handhaving. Want als je na sluitingstijd van de 50 Horeca gelegenheden in de Binnenstad nergens kan plassen Burgemeester Bolsius, dan heb je als stad een groot probleem.

  Zeker v.w.b. de Handhaving en Veiligheid.
 1. Sport. Wat de BPA betreft nog heel veel meer geld voor die 1000-den Sport vrijwilligers die onze Sport clubs draaiende houden. Dus CDA wethouder van Koningsveld zet je daar vooral voor in.
  En houd ook vooral KVVA scherp in de gaten want die hebben al jaren bonje met de SRO, maar dat wordt maar niet opgelost ! Het Soesterkwartier verdient hierop een stevige CDA wethouder de heer van Koningsveld !
 1. Jeugdhulp. Ook hier moet veel meer structureel geld bij. Want ook hier lopen de 7 nieuwe wethouders aan de strakke leiband van de 8-ste wethouder, de D66 wethouder van financiën !

  En weet onze nieuwe GroenLinks wethouder Nadia dat wel ?
 1. Veiligheid. Dus veel en veel meer Handhaving tot 02.00 en 06.00 uur in de Nacht in de (Binnen) stad door veel meer Boa’s in te zetten.
  Onze Politie mannen en vrouwen kunnen dat absoluut niet alleen.
  De BPA berekende het al 2 jaar geleden, we hebben behoefte in Amersfoort aan tenminste 59 a 65 Boa’s en geen Boa’s die maar 24 of 32 uur in de week werken, maar full-timers.
  Immers de nacht en weekend uren tellen dubbel, dus dan is je Boa capaciteit snel gehalveerd.
 1. De BPA gelooft echter niet in de gelote Burgerraad, maar wil het wel een kans geven. Echter zoals met velen D66 en GroenLinks “dromen” we missen ook hier een goede financiële getallen, onderbouwing voor de Begroting net zoals bij die D66 “droom”, het Water terug in de Stadsring.

  De bekende D66 “dromen” zonder de noodzakelijke financiële getallen, onderbouwing, blijven voor de BPA dus gewoon “dromen”.
  Wellicht kan de GroenLinks wethouder Janssen ook hier meer tijd in gaan stoppen, tenslotte zit er – wat de BPA betreft – meer dan genoeg ruimte in haar Energie transitie portefeuille !
 1. Verder vindt de BPA dat we Regionaal veel sterker moeten gaan optreden. Niet alleen dit stukje van de Noordkant van de Provincie Utrecht, maar ook samen met het Oostelijke/ Zuidelijke deel, Barneveld en Nijkerk van de Provincie Gelderland !

  En dus niet door de Burgemeester van Bunschoten die nu de Regio voorzitter is, maar door de Burgemeester van de stad met 8 wethouders, de burgemeester van Amersfoort.

  Maar wellicht kan ook hier onze GroenLinks wethouder Janssen hem hier bij gaan assisteren. Een extra taak voor haar er bij, wethouder van Regionale Zaken.

  Want RES, staat toch echt voor Regionale Energie Strategie, en niet de Amersfoortse Energie Strategie.

  Veel succes met de Nieuwe Bestuurscultuur waar D66 en GroenLinks 5 x per dag overspreken, maar inmiddels hebben Bunschoten, Nijkerk en Putten al jaren een jaren een eigen Lokale Ombudsman, daarom komt de BPA, o.a. samen met de CU, na het Reces met een Voorstel om ook in Amersfoort te komen tot een Lokale Ombudsvrouw / man.

  Amersfoort moet absoluut stoppen met het fenomeen dat De Slager ( Het Stadhuis (HS) haar eigen Vlees (de Uitvoering) blijft keuren.

  Ik dank U voor uw aandacht.

Fractie Burger Partij Amersfoort (BPA) ,

Hans van Wegen – 5 Juli 2022