OverlastVeiligheid

BPA Vragen Onveiligheid en Drugsgebruik in de Binnenstad van Amersfoort

Datum: 20 April 2023

Aan de voorzitter van de raad

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA) 

Onderwerp: Onveiligheid en het toenemende drugsgebruik in de Binnenstad van Amersfoort.

Het college wordt verzocht ( na aanleiding van de Toelichting hieronder ) de volgende BPA vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is het College c.q. de Burgemeester er van op de hoogte dat het (verdovende) middelen verkoop ( div. pillen, snuiven van poeders, en spuiten enz. ) , maar vooral het gebruik, tijdens de Horeca nachten, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag avond / nacht in de Binnenstad sterk toeneemt ?
  1. Is het College c.q. de Burgemeester er van op de hoogte dat dat vooral plaats vindt tussen de nachtelijke uren: 01.00 en 06.uur ?
  1. Is het College c.q. de Burgemeester er ook van op de hoogte dat de Politie op die Horeca nachten niet voldoen manschappen M/V “op de been” kan brengen c.q. overal tegelijk kan inzetten om alle Hot-Spots in de Binnenstad van Amersfoort adequaat te bemensen ?
  1. Is het College c.q. de Burgemeester bereid om de betreffende Wijkopzichter (s) en/of andere beleidsambtenaren, in burger, in de Horeca nachten observaties te laten doen om het beeld van de situatie buiten, nu eens echt helder te krijgen ?
  1. Is het College c.q. de Burgemeester het met de fractie van de BPA eens dat de SUSSS -teams, zonder adequate kennis van zaken m.b.t. alle type gebruikte drugs, en zonder opsporings-bevoegdheden en bewapening, veel beter vervangen kunnen worden door getrainde Boa’s, geassisteerd door snel ter plaatse zijnde bewapende Politie agenten op de Fiets ?
  1. Waarom treed dit College c.q. de Burgemeester niet strenger op tegen de huidige drugs explosie in de Binnenstad ?
  2. Is het College c.q. de Burgemeester het met de BPA eens, dat we er voor moeten zorgen dat de binnenstad van Amersfoort niet “afglijd” naar het niveau van de Binnenstad van Amsterdam of Utrecht ?
  1. Is het College c.q. de Burgemeester bereid om bovenstaande zeven vragen, puntsgewijs en inhoudelijk te beantwoorden, i.p.v. met een groot algemeen antwoord ?

Zo nee, waarom niet ?

Toelichting.

De laatste 6 maanden heeft de BPA d.m.v. vele nachtelijke observaties (door 4 verschillende teams) vele mistanden geconstateerd.

Onvoldoende Politie capaciteit ( met nadruk, niet de van INZET, en de betrokkenheid van deze M/V Politie-mensen ) baart de Burger Partij Amersfoort (BPA) inmiddels grote zorgen voor de komende Zomer 2023 enz. periode.

Hans van Wegen, 

fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)

————————————————————————