Vragen – Nut en Noodzaak Willem Tomassentunnel – Vervolg

Posted Posted in Gevaarlijke Verkeersituaties, Kwaliteit van bestuur, Vragen

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad Lees ook de antwoorden op deze vragen Nummer: Datum: 23 september 2018 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort. Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA) Onderwerp: Nut en Noodzaak Willem Tomassentunnel – Vervolgvragen Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande Toelichting) de […]

Vragen – Voorzitterschap van de Gemeenteraad

Posted Posted in Kwaliteit van bestuur, Vragen

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad Nummer: 2018-060 Datum: 26 Augustus 2018 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort. Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA) Onderwerp: Voorzitterschap van de Gemeenteraad Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: Is het College op de […]

Antwoorden – Is Amersfoort klaar voor de nieuwe privacy wetgeving?

Posted Posted in Kwaliteit van bestuur, Vragen

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN Reglement van orde van de raad (artikel 43) Docs.nr 5788608 Nr. 2018 – 037 Vragen van raadslid Hans van Wegen en Ralph Langendam van BPA over “Is Amersfoort klaar voor de nieuwe AVG privacywetgeving?”, conform Reglement van orde van de raad, ontvangen 14 mei 2018. ANTWOORD van het college dd. […]

Vragen – Zwembad – Onduidelijkheid over eind-oplevering Amarena

Posted Posted in Financieel Gezond, Kwaliteit van bestuur, Vragen, Zwembad

1 SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad Nummer: Datum: 5 juni 2018 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort. Steller: de Burger Partij Amersfoort (BPA) ( Ralph Langendam en Hans van Wegen ) Onderwerp: de financiële eindsituatie Zwembad Amerena Het College wordt verzocht, n.a.v. onderstaande BPA […]

Antwoorden – Waarom hebben niet alle inwoners kandidatenlijsten ontvangen?

Posted Posted in Kwaliteit van bestuur, Vragen

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN Reglement van orde van de raad (artikel 43) Docs.nr 5791199 Nr. 2018 – 039 Vragen van raadslid Hans van Wegen (Burger Partij Amersfoort), over “Kandidatenlijsten van de gemeenteraadsverkiezingen van Amersfoort niet ontvangen”, conform Reglement van orde van de raad, ontvangen 15 mei 2018. ANTWOORD van het college dd. 1 juni […]

Vragen – Waarom hebben niet alle inwoners kandidatenlijsten ontvangen?

Posted Posted in Kwaliteit van bestuur, Vragen

1 SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad Nummer: Datum: 15 mei 2018 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort. Steller: de Burger Partij Amersfoort (BPA) Onderwerp: Kandidatenlijsten van de gemeenteraadverkiezingen van Amersfoort niet ontvangen Het College wordt verzocht, n.a.v. onderstaande BPA Toelichting, de volgende vragen schriftelijk […]

Vragen – Is Amersfoort klaar voor de nieuwe privacy wetgeving?

Posted Posted in Kwaliteit van bestuur, Vragen

1 SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad Nummer: Datum: 14 mei 2018 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort. Steller: de Burger Partij Amersfoort (BPA) Onderwerp: Is Amersfoort klaar voor de nieuwe AVG privacywetgeving? Het College wordt verzocht, n.a.v. onderstaande BPA Toelichting, de volgende vragen schriftelijk […]